illustration-image-of-the-header

Aktuality

Domov Aktuality
 titulná fotografia  1

Kľúčové pri zlepšovaní kvality ovzdušia je riešenie energetickej chudoby

14. 12. 2020  |  ikona kategórie 1 Vykurovanie

Významný podiel na zvýšených koncentráciách tuhých znečisťujúcich látok v ovzduší má vykurovanie domácností. Riešením je modernizácia vykurovacích zariadení a zvyšovanie environmentálneho povedomia. Prekážkou je však často tzv. energetická chudoba.


 titulná fotografia  2

Zelená vízia mesta Košice môže dopomôcť metropole východu k titulu Európske hlavné zelené mesto 2023

11. 12. 2020  |  ikona kategórie 2 Nezaradené

Mesto Košice má záujem stať sa Európskym hlavným zeleným mestom 2023, samospráva o tom informovala ešte v roku 2019. Toto ocenenie sa udeľuje každý rok mestu, ktoré sa najviac zaslúži o zlepšenie životných podmienok svojich obyvateľov a prichádza aj s vlastnými dlhodobými inovatívnymi riešeniami v oblasti životného prostredia.


 titulná fotografia  3

Parkovanie nie je automatickým právom

09. 12. 2020  |  ikona kategórie 3 Mobilita

Posledný z tohtoročných workshopov so série „Ako pripravovať a realizovať strategické plány udržateľnej mobility“ sa uskutočnil v utorok 8.12.2020. Prezentované boli príklady z Trenčína a Trenčianskeho kraja. Workshop sa opätovne uskutočnil formou online prenosu.


 titulná fotografia  4

Nesprávnym vykurovaním narastá riziko vzniku požiarov v domácnostiach

07. 12. 2020  |  ikona kategórie 4 Vykurovanie

Kotly, krby, kachle patria k tzv. malým zdrojom znečistenia ovzdušia, ktorých prevádzkovatelia sú podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov povinní dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov. 


 titulná fotografia  5

Kvalita ovzdušia v Európe sa zlepšuje, počet predčasných úmrtí je však stále privysoký

02. 12. 2020  |  ikona kategórie 5 Ovzdušie

Európska environmentálna agentúra (EEA) vo výročnej správe Kvalita ovzdušia v Európe 2020 informuje o zlepšení kvality ovzdušia. Napriek tomu, že počet predčasných úmrtí vplyvom zhoršenej kvality ovzdušia klesá, situácia stále nie je uspokojivá.


 titulná fotografia  6

Trnavská župa vďaka eurofondom modernizuje spôsob vykurovania

30. 11. 2020  |  ikona kategórie 6 Vykurovanie

Vykurovanie v priestoroch deviatich organizácií bude čiastočne zabezpečované prostredníctvom tepelných čerpadiel.


 titulná fotografia  7

Verejný priestor musíme prispôsobiť v prvom rade ľuďom

20. 11. 2020  |  ikona kategórie 7 Mobilita

Vo štvrtok 19. novembra 2020 sa uskutočnil ďalší workshop z cyklu „Ako pripravovať a realizovať strategické plány udržateľnej mobility“, tentokrát zameraný predovšetkým na východ Slovenska. O príklady z praxe sa podelili samosprávy i prevádzkovateľ zdieľaných bicyklov.


 titulná fotografia  8

Inovatívnou výsadbou k lepšej kvalite ovzdušia

16. 11. 2020  |  ikona kategórie 8 Ovzdušie

Zeleň v mestách prináša množstvo benefitov, v neposlednom rade dokáže zlepšovať kvalitu ovzdušia. Na pomoc pri znižovaní znečistenia ovzdušia si chce mesto Ostrava vziať mestskú zeleň.


 titulná fotografia  9

Ján Budaj: Ľudia si zaslúžia pravdivé informácie o kvalite ovzdušia

11. 11. 2020  |  ikona kategórie 9 Osveta

Neuspokojivá situácia s kvalitou ovzdušia na Slovensku pramení aj v nedostatočnej informovanosti verejnosti. Minister životného prostredia Ján Budaj predstavil webovú aplikáciu dnesdycham.sk, ktorej cieľom je zrozumiteľnou formou informovať verejnosť o kvalite ovzdušia na Slovensku.


 titulná fotografia  10

Rýchlo a načas, ale za akú cenu?

09. 11. 2020  |  ikona kategórie 10 Mobilita

Chceme mať všetko čerstvé, dodané čo najskôr. Komfortná dostupnosť tovarov má však aj svoju temnú stránku. Obeťou je kvalita ovzdušia i klíma.