illustration-image-of-the-header

Aktuality

Domov Aktuality
 titulná fotografia  1

Sme #zamodruoblohu

07. 09. 2020  |  ikona kategórie 1 Ovzdušie

Organizácia spojených národov vyhlásila 7. september za Svetový deň čistého ovzdušia. Členské štáty v tento deň upriamujú pozornosť na prijaté opatrenia v záujme zlepšenia kvality ovzdušia. Projekt LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia je jedným z nich. Prinášame vám informácie o kvalite ovzdušia na Slovensku v číslach.


 titulná fotografia  2

Oslo celosvetovou jednotkou v elektromobilite

24. 08. 2020  |  ikona kategórie 2 Mobilita

V záujme plniť záväzky Parížskej dohody vsádza Nórsko na elektrifikáciu dopravy v snahe znižovať emisie.


 titulná fotografia  3

Odštartovali sme cyklus školení pre manažérov kvality ovzdušia

20. 08. 2020  |  ikona kategórie 3 Osveta

Dňa 18. a 19. augusta 2020 sa v Bratislave uskutočnilo úvodné stretnutie manažérov kvality ovzdušia z regiónov Slovenska. Pozície vznikli na základe potreby koordinovať a zlepšiť aplikáciu riešení na zlepšenie kvality ovzdušia.
 


 titulná fotografia  4

Žurnalisti zavádzajú nový prístup vo vyobrazovaní zmeny klímy, dostane novú tvár aj kvalita ovzdušia?

17. 08. 2020  |  ikona kategórie 4 Osveta

Čo oko nevidí, to srdce nebolí. Nespočetné zábery podvyživených a skľúčených ľadových medveďov už nie sú dosť účinné. Snímky z ríše zvierat sú pre čitateľov vzdialené, akoby sa ich zmena klímy bytostne netýkala.


 titulná fotografia  5

Znečistené ovzdušie smrteľnejšie ako vojna či pandémia

10. 08. 2020  |  ikona kategórie 5 Ovzdušie

Dlhodobé vystavenie vplyvu znečisťujúcich látok vedie k závažným následkom, od poškodenia dýchacieho systému, kardiovaskulárne ochorenia, kognitívne poruchy až po predčasnú smrť. 


 titulná fotografia  6

Premietne sa princíp „znečisťovateľ platí“ aj do cestovného ruchu?

03. 08. 2020  |  ikona kategórie 6 Nezaradené

Ekonomicko-právny princíp, ktorý pokutuje tých, čo spôsobujú škody na životnom prostredí, sa čím ďalej tým viac uplatňuje v záujme ochrany ekosystémov. Poplatky platia producenti odpadu aj znečisťovatelia ovzdušia. Aký vplyv majú turisti na životné prostredie?


 titulná fotografia  7

Vysaďte si záhradu, ktorá monitoruje a čistí ovzdušie

27. 07. 2020  |  ikona kategórie 7 Osveta

Ktoré rastliny sa dokážu najlepšie popasovať so znečisťujúcimi látkami v ovzduší? Ako môžete vďaka správne zvolenej vegetácii prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia a zároveň ju monitorovať vo svojom okolí?


 titulná fotografia  8

Územným plánovaním k lepšej kvalite života

20. 07. 2020  |  ikona kategórie 8 Osveta

Odhaduje sa, že do roku 2050 budú dve tretiny obyvateľstva žiť v mestách. Spôsob akým navrhujeme a staviame mestá definuje našu kvalitu života, naše zdravie.


 titulná fotografia  9

Stromy, ktoré efektívne zlepšujú ovzdušie v mestách

17. 07. 2020  |  ikona kategórie 9 Osveta

Fauna a flóra sú čoraz viac nútené nedobrovoľne ustupovať developerským zámerom v mestách. Netreba však opomínať mestskú zeleň. Stromy vo všeobecnosti napomáhajú lepšej kvalite ovzdušia, sú však aj také, ktoré si svoju prácu odvádzajú lepšie ako iné.


 titulná fotografia  10

„populair“ má dobre našliapnuté

15. 07. 2020  |  ikona kategórie 10 Nezaradené

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia podstúpil začiatkom leta kontrolu aktivít v rámci prvej monitorovacej návštevy pod dohľadom organizácie NEEMO, ktorá je zodpovedná za monitoring a prezentáciu projektov podporených Európskou úniou v rámci programu LIFE.