illustration-image-of-the-header

Aktuality

Domov Aktuality
 titulná fotografia  1

Zúžený pohľad na znečistenie z dopravy opomína emisie z pneumatík

01. 02. 2021  |  ikona kategórie 1 Mobilita

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vo svojej správe informuje o často prehliadanom zdroji znečistenia ovzdušia, tzv. nevýfukových emisiách z dopravy.


 titulná fotografia  2

Znečistené ovzdušie ako nešťastný medzník v histórii Spojeného kráľovstva

27. 01. 2021  |  ikona kategórie 2 Ovzdušie

Úmrtie 9-ročného dievčaťa je prvé, ktoré britské úrady dávajú oficiálne do súvisu so zhoršenou kvalitou ovzdušia ako príčinou smrti.


 titulná fotografia  3

Pri téme kvality ovzdušia by mali zbystriť pozornosť aj športovci

25. 01. 2021  |  ikona kategórie 3 Ovzdušie

Znečisťujúce látky v ovzduší majú nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí. Vyvarovať sa zvýšenej fyzickej aktivite by sa mali ľudia v rizikových oblastiach so zhoršenou kvalitou ovzdušia.


 titulná fotografia  4

Česká republika v roku 2020 nezaznamenala ani jednu smogovú situáciu

21. 01. 2021  |  ikona kategórie 4 Ovzdušie

Český hydrometeorologický ústav informuje o poklese koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší na území Českej republiky. Prvýkrát v histórii nebola vyhlásená ani jedna smogová situácia v krajine za celý rok.
 


 titulná fotografia  5

Mesto Trnava bude modernizovať svetelné signalizácie

19. 01. 2021  |  ikona kategórie 5 Mobilita

Primátor mesta Trnava, Peter Bročka, na sociálnej sieti informoval, že mesto sa bude so štúdiou inteligentného riadenia dopravy uchádzať o dotáciu na moderné technológie. Cieľom tohto projektu je zvýšiť prepravné výkony, bezpečnosť dopravy, ako aj znížiť zaťaženie životného prostredia. 


 titulná fotografia  6

Ako šoférovať eko

18. 01. 2021  |  ikona kategórie 6 Mobilita

Automobilová doprava je významným zdrojom znečistenia ovzdušia, preto by mal každý vodič vedieť bezpečne, ekologicky a úsporne používať svoje motorové vozidlo. 


 titulná fotografia  7

Bratislavská župa spúšťa verejné pripomienkovanie stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja

14. 01. 2021  |  ikona kategórie 7 Nezaradené

Bratislavský kraj spúšťa verejné pripomienkovanie strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR BSK) na roky 2021-2027 (s výhľadom do roku 2030).
 


 titulná fotografia  8

Zlá kvalita ovzdušia sa môže podpísať aj na duševnom zdraví

11. 01. 2021  |  ikona kategórie 8 Ovzdušie

Znečisťujúce látky ovzduší, ktoré sa pri dýchaní dostávajú do ľudského organizmu, narúšajú rôzne biochemické procesy. Okrem dýchacej či obehovej sústavy postihujú aj sústavu nervovú.


 titulná fotografia  9

Dlhodobé vystavenie znečisťujúcim látkam v ovzduší môže viesť k nadváhe

18. 12. 2020  |  ikona kategórie 9 Nezaradené

Vplyvom prírodnej i ľudskej činnosti sa do ovzdušia dostávajú mikroskopické prachové častice, tzv. PM10 a PM2,5, ktoré majú nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí. Menšie častice sa z pľúcnych alveol dostávajú do krvného obehu a narúšajú tak rôzne procesy ľudského organizmu.


 titulná fotografia  10

Prvý rok je úspešne za nami napriek nepredvídateľným prekážkam

17. 12. 2020  |  ikona kategórie 10 Nezaradené

Prvý rok fungovania projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia sa niesol v znamení vzdelávania a mapovania. Začiatkom decembra sa uskutočnila druhá monitorovacia návšteva pod dohľadom organizácie NEEMO, ktorá je zodpovedná za monitoring a prezentáciu projektov podporených Európskou úniou v rámci programu LIFE. V súvislosti s aktuálnou situáciou prebiehala návšteva formou online prenosu.