illustration-image-of-the-header

Aktuality

Domov Aktuality
 titulná fotografia  1

Aká je kvalita životného prostredia vrátane ovzdušia v Európskom priestore?

08. 04. 2020  |  ikona kategórie 1 Ovzdušie

Aj napriek poklesu emisií látok znečisťujúcich do ovzdušia, žije takmer 20 % mestskej populácie Európskej únie (EÚ) v oblastiach s koncentráciou látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorá prekračuje najmenej jednu normu EÚ v oblasti kvality ovzdušia. Vystavenie jemným tuhým časticiam má v Európe každoročne na svedomí približne 400 000 predčasných úmrtí, pričom neprimerane postihuje krajiny strednej a východnej Európy.


 titulná fotografia  2

Svetový deň zdravia

07. 04. 2020  |  ikona kategórie 2 Ovzdušie

Dnes je Svetový deň zdravia (World Healthy Day). Bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako pripomenutie vzniku WHO v roku 1948. Na naše zdravie vplýva viacero faktorov, významnou mierou naň vplýva aj životné prostredie v ktorom žijeme.


 titulná fotografia  3

Malopoľský model je príkladom efektívneho riadenia kvality ovzdušia pre členské štáty EÚ

25. 02. 2020  |  ikona kategórie 3 Ovzdušie

Poľský projekt Malopolska od roku 2015 úspešne implementuje konkrétne opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia vďaka programu LIFE, ktorý podporuje inovatívne riešenia v oblasti ochrany životného prostredia v rámci Európskej únie. Koncom februára sa v Krakove uskutočnil workshop za účelom zdieľania osvedčených metód.


 titulná fotografia  4

Európska únia podporí zelené projekty sumou 100 miliónov eur v rámci programu LIFE

17. 02. 2020  |  ikona kategórie 4 Osveta

V snahe presadzovať víziu klimaticky neutrálnej Európy vyčlení Európska komisia investície vo výške viac ako 100 miliónov eur na podporu projektov programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy.


 titulná fotografia  5

Envirorezort odštartoval s partnermi inovatívny projekt na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku

22. 01. 2020  |  ikona kategórie 5 Ovzdušie

Slovenský projekt na zlepšenie kvality ovzdušia z dielne envirorezortu získal finančnú podporu v komunitárnom programe EÚ. Projekt odštartoval stretnutím partnerov za účasti štátneho tajomníka Norberta Kurillu, kde bol zároveň predstavený akčný plán projektu.