illustration-image-of-the-header

Aktuality

Domov Aktuality
 titulná fotografia 1

Pri téme kvality ovzdušia by mali zbystriť pozornosť aj športovci

25. 01. 2021  |  ikona kategórie 1 Ovzdušie

Znečisťujúce látky v ovzduší majú nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí. Vyvarovať sa zvýšenej fyzickej aktivite by sa mali ľudia v rizikových oblastiach so zhoršenou kvalitou ovzdušia.


 titulná fotografia 2

Česká republika v roku 2020 nezaznamenala ani jednu smogovú situáciu

21. 01. 2021  |  ikona kategórie 2 Ovzdušie

Český hydrometeorologický ústav informuje o poklese koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší na území Českej republiky. Prvýkrát v histórii nebola vyhlásená ani jedna smogová situácia v krajine za celý rok.
 


 titulná fotografia 3

Mesto Trnava bude modernizovať svetelné signalizácie

19. 01. 2021  |  ikona kategórie 3 Mobilita

Primátor mesta Trnava, Peter Bročka, na sociálnej sieti informoval, že mesto sa bude so štúdiou inteligentného riadenia dopravy uchádzať o dotáciu na moderné technológie. Cieľom tohto projektu je zvýšiť prepravné výkony, bezpečnosť dopravy, ako aj znížiť zaťaženie životného prostredia. 


 titulná fotografia 4

Ako šoférovať eko

18. 01. 2021  |  ikona kategórie 4 Mobilita

Automobilová doprava je významným zdrojom znečistenia ovzdušia, preto by mal každý vodič vedieť bezpečne, ekologicky a úsporne používať svoje motorové vozidlo. 


 titulná fotografia 5

Bratislavská župa spúšťa verejné pripomienkovanie stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja

14. 01. 2021  |  ikona kategórie 5 Nezaradené

Bratislavský kraj spúšťa verejné pripomienkovanie strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR BSK) na roky 2021-2027 (s výhľadom do roku 2030).
 


 titulná fotografia 6

Zlá kvalita ovzdušia sa môže podpísať aj na duševnom zdraví

11. 01. 2021  |  ikona kategórie 6 Ovzdušie

Znečisťujúce látky ovzduší, ktoré sa pri dýchaní dostávajú do ľudského organizmu, narúšajú rôzne biochemické procesy. Okrem dýchacej či obehovej sústavy postihujú aj sústavu nervovú.


 titulná fotografia 7

Dlhodobé vystavenie znečisťujúcim látkam v ovzduší môže viesť k nadváhe

18. 12. 2020  |  ikona kategórie 7 Nezaradené

Vplyvom prírodnej i ľudskej činnosti sa do ovzdušia dostávajú mikroskopické prachové častice, tzv. PM10 a PM2,5, ktoré majú nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí. Menšie častice sa z pľúcnych alveol dostávajú do krvného obehu a narúšajú tak rôzne procesy ľudského organizmu.


 titulná fotografia 8

Prvý rok je úspešne za nami napriek nepredvídateľným prekážkam

17. 12. 2020  |  ikona kategórie 8 Nezaradené

Prvý rok fungovania projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia sa niesol v znamení vzdelávania a mapovania. Začiatkom decembra sa uskutočnila druhá monitorovacia návšteva pod dohľadom organizácie NEEMO, ktorá je zodpovedná za monitoring a prezentáciu projektov podporených Európskou úniou v rámci programu LIFE. V súvislosti s aktuálnou situáciou prebiehala návšteva formou online prenosu.


 titulná fotografia 9

Kľúčové pri zlepšovaní kvality ovzdušia je riešenie energetickej chudoby

14. 12. 2020  |  ikona kategórie 9 Vykurovanie

Významný podiel na zvýšených koncentráciách tuhých znečisťujúcich látok v ovzduší má vykurovanie domácností. Riešením je modernizácia vykurovacích zariadení a zvyšovanie environmentálneho povedomia. Prekážkou je však často tzv. energetická chudoba.


 titulná fotografia 10

Zelená vízia mesta Košice môže dopomôcť metropole východu k titulu Európske hlavné zelené mesto 2023

11. 12. 2020  |  ikona kategórie 10 Nezaradené

Mesto Košice má záujem stať sa Európskym hlavným zeleným mestom 2023, samospráva o tom informovala ešte v roku 2019. Toto ocenenie sa udeľuje každý rok mestu, ktoré sa najviac zaslúži o zlepšenie životných podmienok svojich obyvateľov a prichádza aj s vlastnými dlhodobými inovatívnymi riešeniami v oblasti životného prostredia.


 titulná fotografia 11

Parkovanie nie je automatickým právom

09. 12. 2020  |  ikona kategórie 11 Mobilita

Posledný z tohtoročných workshopov so série „Ako pripravovať a realizovať strategické plány udržateľnej mobility“ sa uskutočnil v utorok 8.12.2020. Prezentované boli príklady z Trenčína a Trenčianskeho kraja. Workshop sa opätovne uskutočnil formou online prenosu.


 titulná fotografia 12

Nesprávnym vykurovaním narastá riziko vzniku požiarov v domácnostiach

07. 12. 2020  |  ikona kategórie 12 Vykurovanie

Kotly, krby, kachle patria k tzv. malým zdrojom znečistenia ovzdušia, ktorých prevádzkovatelia sú podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov povinní dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov. 


 titulná fotografia 13

Kvalita ovzdušia v Európe sa zlepšuje, počet predčasných úmrtí je však stále privysoký

02. 12. 2020  |  ikona kategórie 13 Ovzdušie

Európska environmentálna agentúra (EEA) vo výročnej správe Kvalita ovzdušia v Európe 2020 informuje o zlepšení kvality ovzdušia. Napriek tomu, že počet predčasných úmrtí vplyvom zhoršenej kvality ovzdušia klesá, situácia stále nie je uspokojivá.


 titulná fotografia 14

Trnavská župa vďaka eurofondom modernizuje spôsob vykurovania

30. 11. 2020  |  ikona kategórie 14 Vykurovanie

Vykurovanie v priestoroch deviatich organizácií bude čiastočne zabezpečované prostredníctvom tepelných čerpadiel.


 titulná fotografia 15

Verejný priestor musíme prispôsobiť v prvom rade ľuďom

20. 11. 2020  |  ikona kategórie 15 Mobilita

Vo štvrtok 19. novembra 2020 sa uskutočnil ďalší workshop z cyklu „Ako pripravovať a realizovať strategické plány udržateľnej mobility“, tentokrát zameraný predovšetkým na východ Slovenska. O príklady z praxe sa podelili samosprávy i prevádzkovateľ zdieľaných bicyklov.


 titulná fotografia 16

Inovatívnou výsadbou k lepšej kvalite ovzdušia

16. 11. 2020  |  ikona kategórie 16 Ovzdušie

Zeleň v mestách prináša množstvo benefitov, v neposlednom rade dokáže zlepšovať kvalitu ovzdušia. Na pomoc pri znižovaní znečistenia ovzdušia si chce mesto Ostrava vziať mestskú zeleň.


 titulná fotografia 17

Ján Budaj: Ľudia si zaslúžia pravdivé informácie o kvalite ovzdušia

11. 11. 2020  |  ikona kategórie 17 Osveta

Neuspokojivá situácia s kvalitou ovzdušia na Slovensku pramení aj v nedostatočnej informovanosti verejnosti. Minister životného prostredia Ján Budaj predstavil webovú aplikáciu dnesdycham.sk, ktorej cieľom je zrozumiteľnou formou informovať verejnosť o kvalite ovzdušia na Slovensku.


 titulná fotografia 18

Rýchlo a načas, ale za akú cenu?

09. 11. 2020  |  ikona kategórie 18 Mobilita

Chceme mať všetko čerstvé, dodané čo najskôr. Komfortná dostupnosť tovarov má však aj svoju temnú stránku. Obeťou je kvalita ovzdušia i klíma.


 titulná fotografia 19

Rýchle víťazstvá dláždia cestu strategickým opatreniam

04. 11. 2020  |  ikona kategórie 19 Mobilita

Koncept udržateľnej mobility je predmetom série workshopov, ktoré organizuje Slovenská agentúra životného prostredia pod hlavičkou projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia. Tentokrát si príklady dobrej praxe vypočuli zástupcovia samospráv z Bratislavského kraja, workshopu sa zúčastnili aj manažéri kvality ovzdušia.


 titulná fotografia 20

Čo dnes dýchate?

02. 11. 2020  |  ikona kategórie 20 Osveta

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenským hydrometeorologickým ústavom predstavuje webovú aplikáciu "dnesdycham.sk" s cieľom zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti kvality ovzdušia na Slovensku.


 titulná fotografia 21

V Českej republike vďaka kotlíkovej dotácii vymenili doposiaľ viac ako 63-tisíc neekologických kotlov

27. 10. 2020  |  ikona kategórie 21 Vykurovanie

V poradí ďalšie školenie manažérov kvality ovzdušia odštartovalo skúsenosťami s riadením kvality ovzdušia v Českej republike, vďaka účasti zástupcov Ministerstva životného prostredia Českej republiky. V súvislosti s protipandemickými opatreniami sa školenie uskutočnilo formou online prenosu.


 titulná fotografia 22

Reformný plán identifikuje problém kvality ovzdušia na Slovensku

14. 10. 2020  |  ikona kategórie 22 Ovzdušie

Ministerstvo financií SR predstavilo národný integrovaný reformný plán „Moderné a úspešné Slovensko“, na ktorom sa podieľali viaceré analytické jednotky rezortov vlády. Dokument má poslúžiť ako podklad pre plán obnovy s cieľom riešiť sociálne a hospodárske dôsledky pandémie COVID-19. 
 


 titulná fotografia 23

Nie je kúrenie ako kúrenie

09. 10. 2020  |  ikona kategórie 23 Vykurovanie

Čo dýchame, ovplyvňujeme aj našou každodennou činnosťou. Vykurovanie domácností patrí medzi významný zdroj znečistenia ovzdušia popri priemyselnej činnosti, energetike a doprave. Je čas položiť si otázky...


 titulná fotografia 24

Ktorí z účastníkov cestnej premávky sú najviac vystavení znečisteniu ovzdušia?

05. 10. 2020  |  ikona kategórie 24 Mobilita

Vo veľkých mestách na Slovensku sa významne na znečistení ovzdušia podieľa doprava. Motorové vozidlá znečisťujú ovzdušie hlavne oxidmi dusíka a jemnými prachovými časticami. Chodci, cyklisti i vodiči sú dennodenne vystavení znečisťujúcim látkam v ovzduší.


 titulná fotografia 25

Ako správne kúriť, prezradí Smokeman

30. 09. 2020  |  ikona kategórie 25 Osveta

V spolupráci s Technickou univerzitou Ostrava prinášame komiks "Desatoro správneho kuriča" v podaní legendárneho Smokemana.


 titulná fotografia 26

Hlas ľudu prehovoril: V mestách chceme menej automobilov

28. 09. 2020  |  ikona kategórie 26 Ovzdušie

V súvislosti so zlepšenou kvalitou ovzdušia v metropolách spôsobenou opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19 volajú občania po trvalých zmenách a lepšej ochrane životného prostredia. Svedčí o tom aj prieskum z mája 2020.


 titulná fotografia 27

Konferencia Efektívne riadenie kvality ovzdušia 2020 je zrušená

28. 09. 2020  |  ikona kategórie 27 Nezaradené

Konferencia je s ohľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti so šíriacou sa nákazou ochorenia COVID-19 zrušená, presúva sa na neurčito.


 titulná fotografia 28

Záujem zlepšovať kvalitu ovzdušia je veľký, dôležitá bude spolupráca

23. 09. 2020  |  ikona kategórie 28 Osveta

V poradí druhé školenie manažérov kvality ovzdušia sa nieslo v identifikácii hotspotov a mobilizácii finančných prostriedkov na opatrenia zamerané na zlepšenie kvality ovzdušia.


 titulná fotografia 29

O udržateľnej mobilite v Banskobystrickom kraji

22. 09. 2020  |  ikona kategórie 29 Mobilita

V piatok 18. septembra 2020 sa v priestoroch Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) konal prvý z workshopov o udržateľnej mobilite v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý bol určený hlavne pre zástupcov samosprávnych orgánov. Prvý zo série workshopov „Ako pripraviť a realizovať strategické plány udržateľnej mobility (PUM)“ sa symbolicky uskutočnil práve počas Európskeho týždňa mobility. 


 titulná fotografia 30

Paríž radikálne bojuje proti znečisteniu ovzdušia. Zakážu v centre Paríža autá?

21. 09. 2020  |  ikona kategórie 30 Ovzdušie

Starostka Paríža Anne Hidalgo nedávno oznámila, že nedovolí aby mestu po pandémii dominovali autá. V záujme zdravia občanov Parížanom prisľúbila, že urobí všetko pre výraznú redukciu znečistenia ovzdušia.


 titulná fotografia 31

Predstavujeme národnú sieť manažérov kvality ovzdušia

14. 09. 2020  |  ikona kategórie 31 Nezaradené

Spoznajte tím ľudí, ktorí sa zaviazali zlepšiť kvalitu ovzdušia na Slovensku. Pozície manažérov kvality ovzdušia (MKO) vznikli na základe potreby posilniť kapacity a kompetencie regionálnych a miestnych orgánov v záujme efektívneho riadenia kvality ovzdušia a zlepšenia implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku.


 titulná fotografia 32

Zakázali sme reklamu na tabakové výrobky. Zakážeme aj reklamu na SUV?

11. 09. 2020  |  ikona kategórie 32 Osveta

V súvislosti so škodlivým vplyvom na zdravie zakázali mnohé krajiny reklamu na tabakové výrobky. Vo veľkých mestách, kde má významný podiel na znečistení ovzdušia cestná doprava, sa veľkej obľube tešia vozidlá typu SUV. Vozidlá určené do terénu zodpovedné za nadmerné emisie sú však často propagované v mestskom prostredí ako bezpečné či dokonca rodinné.


 titulná fotografia 33

Minister Budaj si pripomenul Svetový deň čistého ovzdušia

08. 09. 2020  |  ikona kategórie 33 Ovzdušie

Organizácia spojených národov vyhlásila 7. september za Svetový deň čistého ovzdušia. Ministerstvo životného prostredia SR pri tejto príležitosti upozornilo na dôsledky znečistenia ovzdušia na zdravie ľudí a informovalo o plánovaných legislatívnych zmenách, aj o prijatých opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku.


 titulná fotografia 34

Sme #zamodruoblohu

07. 09. 2020  |  ikona kategórie 34 Ovzdušie

Organizácia spojených národov vyhlásila 7. september za Svetový deň čistého ovzdušia. Členské štáty v tento deň upriamujú pozornosť na prijaté opatrenia v záujme zlepšenia kvality ovzdušia. Projekt LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia je jedným z nich. Prinášame vám informácie o kvalite ovzdušia na Slovensku v číslach.


 titulná fotografia 35

Oslo celosvetovou jednotkou v elektromobilite

24. 08. 2020  |  ikona kategórie 35 Mobilita

V záujme plniť záväzky Parížskej dohody vsádza Nórsko na elektrifikáciu dopravy v snahe znižovať emisie.


 titulná fotografia 36

Odštartovali sme cyklus školení pre manažérov kvality ovzdušia

20. 08. 2020  |  ikona kategórie 36 Osveta

Dňa 18. a 19. augusta 2020 sa v Bratislave uskutočnilo úvodné stretnutie manažérov kvality ovzdušia z regiónov Slovenska. Pozície vznikli na základe potreby koordinovať a zlepšiť aplikáciu riešení na zlepšenie kvality ovzdušia.
 


 titulná fotografia 37

Žurnalisti zavádzajú nový prístup vo vyobrazovaní zmeny klímy, dostane novú tvár aj kvalita ovzdušia?

17. 08. 2020  |  ikona kategórie 37 Osveta

Čo oko nevidí, to srdce nebolí. Nespočetné zábery podvyživených a skľúčených ľadových medveďov už nie sú dosť účinné. Snímky z ríše zvierat sú pre čitateľov vzdialené, akoby sa ich zmena klímy bytostne netýkala.


 titulná fotografia 38

Znečistené ovzdušie smrteľnejšie ako vojna či pandémia

10. 08. 2020  |  ikona kategórie 38 Ovzdušie

Dlhodobé vystavenie vplyvu znečisťujúcich látok vedie k závažným následkom, od poškodenia dýchacieho systému, kardiovaskulárne ochorenia, kognitívne poruchy až po predčasnú smrť. 


 titulná fotografia 39

Premietne sa princíp „znečisťovateľ platí“ aj do cestovného ruchu?

03. 08. 2020  |  ikona kategórie 39 Nezaradené

Ekonomicko-právny princíp, ktorý pokutuje tých, čo spôsobujú škody na životnom prostredí, sa čím ďalej tým viac uplatňuje v záujme ochrany ekosystémov. Poplatky platia producenti odpadu aj znečisťovatelia ovzdušia. Aký vplyv majú turisti na životné prostredie?


 titulná fotografia 40

Vysaďte si záhradu, ktorá monitoruje a čistí ovzdušie

27. 07. 2020  |  ikona kategórie 40 Osveta

Ktoré rastliny sa dokážu najlepšie popasovať so znečisťujúcimi látkami v ovzduší? Ako môžete vďaka správne zvolenej vegetácii prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia a zároveň ju monitorovať vo svojom okolí?


 titulná fotografia 41

Územným plánovaním k lepšej kvalite života

20. 07. 2020  |  ikona kategórie 41 Osveta

Odhaduje sa, že do roku 2050 budú dve tretiny obyvateľstva žiť v mestách. Spôsob akým navrhujeme a staviame mestá definuje našu kvalitu života, naše zdravie.


 titulná fotografia 42

Stromy, ktoré efektívne zlepšujú ovzdušie v mestách

17. 07. 2020  |  ikona kategórie 42 Osveta

Fauna a flóra sú čoraz viac nútené nedobrovoľne ustupovať developerským zámerom v mestách. Netreba však opomínať mestskú zeleň. Stromy vo všeobecnosti napomáhajú lepšej kvalite ovzdušia, sú však aj také, ktoré si svoju prácu odvádzajú lepšie ako iné.


 titulná fotografia 43

„populair“ má dobre našliapnuté

15. 07. 2020  |  ikona kategórie 43 Nezaradené

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia podstúpil začiatkom leta kontrolu aktivít v rámci prvej monitorovacej návštevy pod dohľadom organizácie NEEMO, ktorá je zodpovedná za monitoring a prezentáciu projektov podporených Európskou úniou v rámci programu LIFE.


 titulná fotografia 44

Lekári po celom svete volajú po zelenom a zdravom reštarte sveta

13. 07. 2020  |  ikona kategórie 44 Ovzdušie

Viac ako 40 miliónov lekárov, sestier a ďalších zdravotných odborníkov z 90 krajín sveta adresovalo otvorený list lídrom skupiny G20. Zdravotníci požadujú od hláv štátov, aby pri ekonomickom reštarte prioritne riešili verejné zdravie, kvalitu ovzdušia a vody a stabilitu klímy. Len tak sa v budúcnosti dokážeme vyhnúť či prinajmenšom vyrovnať s prichádzajúcimi krízami.


 titulná fotografia 45

Ovzdušie v Európe sa po uvoľnení opatrení dramaticky nemení

06. 07. 2020  |  ikona kategórie 45 Ovzdušie

Copernicus, program Európskej únie pre pozorovanie a monitorovanie Zeme, informuje o nižších koncentráciách znečisťujúcich látok v ovzduší v Európe oproti Číne, kde sa kvalita ovzdušia po uvoľnení opatrení vracia do starých znečistených koľají. 


 titulná fotografia 46

Európsky týždeň mobility 2020

06. 07. 2020  |  ikona kategórie 46 Mobilita

Koronakríza potvrdila význam udržateľnej mobility, prostredníctvom ETM 2020 podporme čistejšiu dopravu pre všetkých.


 titulná fotografia 47

Spoločne proti environmentálnej kriminalite

02. 07. 2020  |  ikona kategórie 47 Osveta

Envirorezort pri príležitostí osláv Svetového dňa životného prostredia zriadil 5. júna 2020 tzv. Zelenú linku na odhaľovanie environmentálnej kriminality. Znečistené ovzdušie je často vnímané ako neviditeľný problém, predstavuje však veľké riziko pre zdravie ľudí a ekosystémy.


 titulná fotografia 48

Kvalita ovzdušia sa vracia do starých koľají

22. 06. 2020  |  ikona kategórie 48 Ovzdušie

Pozitívna zmena v ovzduší v súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 bola len dočasná. Uvoľňovaním opatrení sa kvalita ovzdušia na niektorých miestach sveta vracia do starých znečistených koľají. Svedčia o tom satelitné údaje, ktoré zverejnila Európska environmentálna agentúra.


 titulná fotografia 49

Zmeny v ovzduší počas pandémie inšpirujú mestá po celom svete k trvalým opatreniam na zlepšenie kvality ovzdušia

17. 06. 2020  |  ikona kategórie 49 Mobilita

Svetové metropoly hľadajú možnosti ako predĺžiť dopravné obmedzenia zavedené v súvislosti s ochorením COVID-19 v snahe udržať lepšiu kvalitu ovzdušia prijatím ,,zelených‘‘ opatrení, ktoré uprednostňujú cyklodopravu.


 titulná fotografia 50

Znečistené ovzdušie je ,,nový tabak‘‘

15. 06. 2020  |  ikona kategórie 50 Ovzdušie

Koľko cigariet denne vyfajčíte nevedomky v oblastiach so zníženou kvalitou ovzdušia? Kampaní namierených proti fajčeniu je množstvo, je však najvyšší čas zamerať sa aj na ďalšiu oblasť ohrozujúcu zdravie ľudí – znečistené ovzdušie, ktoré si právom vyslúžilo prezývku ,,neviditeľný zabijak‘‘. 


 titulná fotografia 51

Top 10 európskych destinácií, kde sa oplatí cestovať elektromobilom

11. 06. 2020  |  ikona kategórie 51 Mobilita

V súvislosti so zamedzením leteckej dopravy stúpol predaj elektromobilov. Ktoré európske mestá poskytujú najväčší komfort pri alternatívnom cestovaní z hľadiska dostupnosti a hustoty nabíjacích staníc?


 titulná fotografia 52

Cyklodoprava: zdraviu prospešná aktivita či zdravotné riziko?

01. 06. 2020  |  ikona kategórie 52 Mobilita

Uprednostnenie cyklistickej dopravy prináša so sebou zdravotné benefity z fyzickej aktivity, súčasne sú však cyklisti vystavení znečisťujúcim látkam v ovzduší. Prevládajú zdravotné benefity či riziká?


 titulná fotografia 53

Ako ovplyvnila pandémia kvalitu ovzdušia v Českej republike?

13. 05. 2020  |  ikona kategórie 53 Ovzdušie

Český hydrometeorologický ústav publikoval správu, v ktorej vyhodnotil kvalitu ovzdušia počas prvého mesiaca (od 16.3.2020 do 19.4.2020) od vyhlásenia núdzového stavu na území ČR. Vyhodnotené bolo znečistenie ovzdušia predovšetkým oxidmi dusíka a časticami PM10.


 titulná fotografia 54

Koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší na území Slovenska klesli o 25 %

05. 05. 2020  |  ikona kategórie 54 Ovzdušie

Prísne opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 znížili koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší v priemere o 25 %. Slovenský hydrometeorologický ústav uvádza analýzy vývoja koncentrácií znečisťujúcich látok v období mesiac pred a mesiac po zavedení ochranných opatrení, ako aj porovnanie koncentrácií s predchádzajúcimi rokmi.


 titulná fotografia 55

Rozbehnutý projekt na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku napreduje napriek pracovným obmedzeniam

30. 04. 2020  |  ikona kategórie 55 Nezaradené

Projekt LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia odštartoval 1.1.2020 s jasnou víziou zlepšiť kvalitu ovzdušia na Slovensku vďaka súboru opatrení, ktoré závisia od spolupráce zapojených partnerov po celom Slovensku.


 titulná fotografia 56

Aká je kvalita životného prostredia vrátane ovzdušia v Európskom priestore?

08. 04. 2020  |  ikona kategórie 56 Ovzdušie

Aj napriek poklesu emisií látok znečisťujúcich do ovzdušia, žije takmer 20 % mestskej populácie Európskej únie (EÚ) v oblastiach s koncentráciou látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorá prekračuje najmenej jednu normu EÚ v oblasti kvality ovzdušia. Vystavenie jemným tuhým časticiam má v Európe každoročne na svedomí približne 400 000 predčasných úmrtí, pričom neprimerane postihuje krajiny strednej a východnej Európy.


 titulná fotografia 57

Svetový deň zdravia

07. 04. 2020  |  ikona kategórie 57 Ovzdušie

Dnes je Svetový deň zdravia (World Healthy Day). Bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako pripomenutie vzniku WHO v roku 1948. Na naše zdravie vplýva viacero faktorov, významnou mierou naň vplýva aj životné prostredie v ktorom žijeme.


 titulná fotografia 58

Malopoľský model je príkladom efektívneho riadenia kvality ovzdušia pre členské štáty EÚ

25. 02. 2020  |  ikona kategórie 58 Ovzdušie

Poľský projekt Malopolska od roku 2015 úspešne implementuje konkrétne opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia vďaka programu LIFE, ktorý podporuje inovatívne riešenia v oblasti ochrany životného prostredia v rámci Európskej únie. Koncom februára sa v Krakove uskutočnil workshop za účelom zdieľania osvedčených metód.


 titulná fotografia 59

Európska únia podporí zelené projekty sumou 100 miliónov eur v rámci programu LIFE

17. 02. 2020  |  ikona kategórie 59 Osveta

V snahe presadzovať víziu klimaticky neutrálnej Európy vyčlení Európska komisia investície vo výške viac ako 100 miliónov eur na podporu projektov programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy.


 titulná fotografia 60

Envirorezort odštartoval s partnermi inovatívny projekt na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku

22. 01. 2020  |  ikona kategórie 60 Ovzdušie

Slovenský projekt na zlepšenie kvality ovzdušia z dielne envirorezortu získal finančnú podporu v komunitárnom programe EÚ. Projekt odštartoval stretnutím partnerov za účasti štátneho tajomníka Norberta Kurillu, kde bol zároveň predstavený akčný plán projektu.