illustration-image-of-the-header

Aktuality

Domov Aktuality
 titulná fotografia  1

Zoznam slovenských miest so zdieľanými kolobežkami sa rozrástol o Banskú Bystricu

05. 05. 2021  |  ikona kategórie 1 Mobilita

Napriek tomu, že sa znečisťovanie ovzdušia za posledné desaťročia naprieč sektormi znižuje, emisie z dopravy rastú. Podobne ako v prípade iných slovenských miest je emisiami z dopravy zaťažená aj Banská Bystrica.


 titulná fotografia  2

Workshop o kvalite ovzdušia pre zástupcov Prešovského a Košického kraja

29. 04. 2021  |  ikona kategórie 2 Ovzdušie

V posledných desaťročiach sa kvalita ovzdušia na Slovensku významne zlepšila. Napriek tomu stále pozorujeme prekročenia limitných a cieľových hodnôt na ochranu zdravia a životného prostredia najmä pri prachových časticiach (PM10) a ďalších znečisťujúcich látkach, ako sú prízemný ozón, benzo(a)pyrén a oxid dusičitý. Je preto potrebné zintenzívniť úsilie na všetkých úrovniach a spoločne sa pričiniť o zlepšenie kvality ovzdušia, tak nevyhnutnej pre zdravý život nás všetkých.


 titulná fotografia  3

Ako sa vyhnúť znečisteniu ovzdušia cestou do školy

26. 04. 2021  |  ikona kategórie 3 Mobilita

V súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení, ktoré majú zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19, je dlho očakávané hromadné otváranie škôl. Žiaci a študenti však okrem rizika nákazy koronavírusom môžu pri nástupe do školy čeliť „staronovej“ hrozbe v podobe zlej kvality ovzdušia.


 titulná fotografia  4

Ako znemožňuje znečistenie ovzdušia prácu včelám

19. 04. 2021  |  ikona kategórie 4 Nezaradené

S jarným obdobím v plnom prúde nám rozkvitá príroda, čo značí štart novej sezóny pre včelstvá.


 titulná fotografia  5

Kampaň Do práce na bicykli sa bude konať aj v roku 2021

14. 04. 2021  |  ikona kategórie 5 Mobilita

Ministerstvo dopravy a výstavby SR spustilo aj tento rok súťaž Do práce na bicykli 2021. Ide už o ôsmy ročník celonárodnej kampane, ktorá sa tento rok presunie z tradičného mesiaca máj na jún z dôvodu stálejšieho počasia.


 titulná fotografia  6

Mesto Trnava prichádza s novým projektom Strom do domu

12. 04. 2021  |  ikona kategórie 6 Nezaradené

Minulý mesiac avizovalo mesto Trnava na svojej webovej stránke nový projekt s názvom Strom do domu, v rámci ktorého si budú môcť obyvatelia Trnavy adoptovať mestský strom a poskytnúť mu miesto vo svojej záhrade.


 titulná fotografia  7

Hlboko zakorenené systémové problémy ako príčina zlej kvality ovzdušia

05. 04. 2021  |  ikona kategórie 7 Ovzdušie

Nedávno publikovaná správa Európskej environmentálne agentúry (EEA) „Signály EEA 2021: Európa na ceste k nulovému znečisteniu“ poukazuje na príčiny znečistenia v Európe a ambície Európskej komisie v oblasti nulového znečistenia v súvislosti s Európskou zelenou dohodou.


 titulná fotografia  8

17 miliónov € na vrátenie zelene do našich miest

29. 03. 2021  |  ikona kategórie 8 Ovzdušie

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo novú výzvu na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.


 titulná fotografia  9

Keď environmentálna výchova nie je len jednorazovou aktivitou

26. 03. 2021  |  ikona kategórie 9 Osveta

Jedno z najstarších gymnázií na Slovensku, Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, už 12 rokov v rámci osnov ponúka povinný predmet s environmentálnym zameraním, ktorý prakticky pokrýva medzipredmetové vzťahy fyziky, chémie, biológie a geografie.


 titulná fotografia  10

Lesy a ovzdušie

21. 03. 2021  |  ikona kategórie 10 Osveta

Prioritnou úlohou pri pestovaní lesa je z pohľadu lesníkov produkcia dreva. S postupujúcou zmenou klímy a nárokmi spoločnosti si však viac uvedomujeme, že les má aj iné, mimo produkčné, verejnoprospešné funkcie.