illustration-image-of-the-header

Podujatie

Domov Termíny podujatí PLÁNOVANIE UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

PLÁNOVANIE UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

26.10.2021

  • Miesto konania:
  • Adresa: on-line

Krátky obsah udalosti:

Parkovacia politika a rozvoj cyklodopravy v Trnave, zonácia prímestskej autobusovej dopravy v TTSK, udržateľná doprava v Senici.

Obsah udalosti:

Cieľom organizátorov odborného workshopu z Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia je priblížiť zástupcom samospráv a odbornej verejnosti problematiku udržateľnej mobility, vrátane plánovania a realizácie dopravy s ohľadom na obyvateľov, mestá a regióny. Zároveň účastníkom podujatia vytvorí priestor pre vzájomné zdieľanie skúseností so zavádzaním trvalých opatrení a aktivít v prospech udržateľnej mobility a tým aj ku zlepšovaniu kvality ovzdušia.

PROGRAM

9.00 - 13.00 hod.

Prílohy:

Prihlasovací formulár:

* povinné polia