illustration-image-of-the-header

Médiá o projekte

Vieme, čo dýchame? Špinavý vzduch nám priveje aj vietor z okolitých krajín
zdroj: Svet medzi riadkami (Človek v ohrození) | 28.10.2021 | 40:23
Dobrovoľnou skromnosťou k lepšej kvalite ovzdušia
zdroj: Rádio Lumen | 12.10.2021 | 51:34
Čisté ovzdušie?
zdroj: Geo | september 2021 | strana XY
Kvalita ovzdušia a zdravie našich detí
zdroj: Mama a ja | september 2021 | strana 79
Náš vzduch - naše zdravie
zdroj: Zdravie | august 2021 | strana XY
Földünk túléli, de mi, emberek nem biztos
zdroj: ujszo.com | 02.05.2021 | [link na web]
Na Slovensku sa zle dýcha
zdroj: Rádio FM | 23.04.2021 | 05:20 min.
DEŇ ZEME / Odpady, ovzdušie, ohľaduplnosť
zdroj: Facebook/ZahradaCNK | 22.04.2021 | 1:03:54 min.
EKO TALKS - Kvalita ovzdušia v Košiciach
zdroj: telKE regionálna TV | 15.3.2021 | 22:36 min.
Informácie o kvalite ovzdušia zrozumiteľnou formou sprístupňuje nová webová aplikácia „dnesdýcham.sk“
zdroj: Vodohospodársky spravodajca 1 - 2/2021, str. 10 | 01 - 02 / 2021 | [PDF, 3,5 MB]