illustration-image-of-the-header

Media coverage

Videos

Tlačová beseda ministra životného prostredia J. Budaja o zlepšení kvality ovzdušia. | 7.9.2020 11:41 | zdroj: TA3 | 16:50 min.

Aktuálny stav kvality ovzdušia si môžete overiť na internete | 14.11.2020 12:23 | zdroj: TA3 | 2:29 min.

Articles

Riziká zhoršenej kvality ovzdušia
Enviromagazín 04/2020, str. 32
[formát .pdf, 5,7 MB]

Intenzívnou spoluprácou k lepšej kvalite ovzdušia na Slovensku
Enviromagazín 03/2020, str. 32
[formát .pdf, 5,1 MB]

Pričiňme sa spoločne o zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku
Enviromagazín 02/2020, str. 32
[formát .pdf, 5,1 MB]

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, prináša sériu opatrení na efektívne riadenie kvality ovzdušia na Slovensku
Meterologický časopis 01/2020, str. 57
[formát .pdf, 6,4 MB]