Media coverage

Videos

Tlačová beseda ministra životného prostredia J. Budaja o zlepšení kvality ovzdušia. | 7.9.2020 11:41 | zdroj: TA3

Articles

Intenzívnou spoluprácou k lepšej kvalite ovzdušia na Slovensku
Enviromagazín 03/2020, str. 32

Pričiňme sa spoločne o zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku
Enviromagazín 02/2020, str. 32

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, prináša sériu opatrení na efektívne riadenie kvality ovzdušia na Slovensku
Meterologický časopis 01/2020, str. 57

Social media

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.