Podujatie

Domov Termíny podujatí EFEKTÍVNE RIADENIE KVALITY OVZDUŠIA 2020

EFEKTÍVNE RIADENIE KVALITY OVZDUŠIA 2020

29.09.2020 – 30.09.2020

  • Miesto konania: bude aktualizované
  • Adresa: bude aktualizované, Stredné Slovensko
  • Čas:

Krátky obsah udalosti:

Medzinárodná konferencia zameraná na možnosti a nástroje na podporu zlepšenia kvality ovzdušia na Slovensku.

Obsah udalosti:

 

ORGANIZÁTORI

Ministerstvo životného prostredia SR

Slovenská agentúra životného prostredia

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

  • Legislatívny, strategický a koncepčný rámec na dosiahnutie dobrej kvality ovzdušia
  • Nové prístupy k monitoringu, modelovaniu a hodnoteniu kvality ovzdušia
  • Oblasti riadenia kvality ovzdušia (ORKO), programy na zlepšenie kvality ovzdušia
  • Úlohy a spolupráca zainteresovaných skupín spoločnosti pri prijímaní a realizovaní opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia, posilňovanie odbornej podpory prostredníctvom manažérov kvality ovzdušia
  • Možnosti financovania opatrení
  • Práca s verejnosťou, vhodné metódy a formy komunikácie
  • Dobré príklady realizovaných riešení a projektov – skúsenosti z praxe v SR, ČR a ďalších krajín EÚ

RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCIE

29.9.2020

10,00 – 12,30 STRATEGICKÉ A KONCEPČNÉ PRÍSTUPY K RIEŠENIU OTÁZOK SÚVISIACICH S KVALITOU OVZDUŠIA
14,00 – 16,00 HODNOTENIE KVALITY OVZDUŠIA, MANAŽMENT ORKO, PRÍKLADY REALIZOVANÝCH OPATRENÍ
16,30 – 17,30 UKÁŽKY Z EDUKATÍVNEJ SHOW „SMOKEMAN ZASAHUJE“
18,00 – 20,00 SPOLOČENSKÁ VEČERA

30.9.2020

9,00 – 12,50 IMPLEMENTÁCIA VYBRANÝCH NÁSTROJOV V OCHRANE OVZDUŠIA INTERAKTÍVNE KONZULTÁCIE ZÁSTUPCOV VÚC (SUPERVÍZOROV) A MANAŽÉROV KVALITY OVZDUŠIA S ÚČASTNÍKMI KONFERENCIE
12,50 – 13,00 ZHRNUTIE ZÁVEROV KONFERENCIE, UKONČENIE KONFERENCIE

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

31.8.2020 Rozoslanie pozvánok vrátane programu a informácií o registrácii na konferenciu
15.9.2020 Uzávierka prihlášok

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Účasť na konferencii je bezplatná. Konferencia je hradená z finančných prostriedkov projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktoré pokrývajú náklady na organizáciu konferencie, prenájom kongresových priestorov a techniky, občerstvenie a obed počas konferencie, spoločenskú večeru a ubytovanie.

Dopravu na konferenciu si účastník hradí sám.

Registrácia na podujatie

Prílohy: