illustration-image-of-the-header

Domov Stromy, ktoré efektívne zlepšujú ovzdušie v mestách

Stromy, ktoré efektívne zlepšujú ovzdušie v mestách

17. 07. 2020 Osveta

Fauna a flóra sú čoraz viac nútené nedobrovoľne ustupovať developerským zámerom v mestách. Netreba však opomínať mestskú zeleň. Stromy vo všeobecnosti napomáhajú lepšej kvalite ovzdušia, sú však aj také, ktoré si svoju prácu odvádzajú lepšie ako iné.

Zdroj: unsplash.com

Stromy dokážu zlepšovať kvalitu ovzdušia v mestách dvomi spôsobmi. Nepriamo vďaka poskytovaniu tieňa a znižovaním teploty - budovy zahalené v tieni stromov nepotrebujú nonstop využívať klimatizáciu, stromy navyše znižovaním teploty prispievajú aj k znižovaniu koncentrácií prízemného ozónu, ktoré narastajú práve v horúcich dňoch. Priamo ovplyvňujú stromy kvalitu ovzdušia v mestách vďaka schopnosti absorbovať oxid uhličitý a vylučovať kyslík. Okrem zastávania známej funkcie „pľúc Zeme“ však málokto vie, že stromy kopírujú aj funkcie pečene, vďaka schopnosti filtrovať znečisťujúce látky v ovzduší prostredníctvom listov.

Predovšetkým pri prachových časticiach (PM10, PM2,5), ktoré ľahko preniknú do dýchacej či srdcovo-cievnej sústavy človeka, poskytujú stromy efektívnu pomoc. Jednak rozptylom koncentrovaných zhlukov znečisťujúcich látok v ovzduší, ale aj zachytávaním čiastočiek na listoch.

V rámci štúdie zameranej na účinnosť konkrétnych druhov stromov pri zachytávaní prachových častíc sa ako najefektívnejšie druhy zaradili breza, tis a baza.

Ďalšími vynikajúcimi „čističmi“ ovzdušia sú ihličnany ako borovice a cyprusy, vďaka svojej kaskádovitej štruktúre a tiež neopadavosti, keďže svoju funkciu môžu plniť celoročne.

Výber mestskej zelene však nie je tak jednoduchý. Pri výbere vhodných druhov drevín nestačí prihliadať len na schopnosť stromov zachytávať znečisťujúce látky v ovzduší, dôležité je vyhnúť sa tým, ktoré by v mestskom prostredí mohli naopak situáciu zhoršovať, vylučovaním prchavých organických zlúčenín. Popri vlastnom negatívnom vplyve na kvalitu ovzdušia sa tieto látky podieľajú aj na tvorbe fotochemického smogu, ktorého najškodlivejšou zložkou je prízemný ozón. Medzi tieto druhy patria topole. Dôležité je vyberať odolné druhy. Pôsobivým ihličnanom sa v mestskom prostredí nedarí, keďže sú citlivé na soľ, ktorá sa v zimných mesiacoch dostáva z ciest do pôdy. V zimnom období môžu košaté ihličnany navyše brániť roztápaniu ľadu, čo spôsobuje dopravné riziká.

Prečítajte si aj článok o ovzdušie čistiacich a monitorovacích záhradách.

Zdieľaj: