illustration-image-of-the-header

Aktualita

Domov Aktuality Vysaďte si záhradu, ktorá monitoruje a čistí ovzdušie

Vysaďte si záhradu, ktorá monitoruje a čistí ovzdušie

02. 07. 2020  ikona kategórie Osveta

Ktoré rastliny sa dokážu najlepšie popasovať so znečisťujúcimi látkami v ovzduší? Ako môžete vďaka správne zvolenej vegetácii prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia a zároveň ju monitorovať vo svojom okolí?

 titulná fotografia
Zdroj: unsplash.com

Výskumná skupina Citizen Sense pripravila pod vedením Londýnskej univerzity manuál na identifikáciu lokalít vhodných pre záhrady so schopnosťou zachytávať znečisťujúce látky z ovzdušia. V rámci manuálu sú zostavené odporúčania na konkrétne typy rastlín, ktoré na jednej strane znečisťujúce látky z ovzdušia zachytávajú, a tiež typy, ktoré slúžia ako bioindikátory, teda reagujú na výskyt znečisťujúcich látok v ovzduší.

Manuál dáva do popredia rastliny, ktoré sa dokážu vysporiadať s prachovými časticami (PM10, PM2,5) ako sú horčičník a brečtan, ale aj tie, ktoré si vedia poradiť s oxidom dusičitým, ako je napríklad alchemilka.

Medzi najlepšie bioindikátory radí manuál astry, ktorým vplyvom zvýšenej koncentrácie ozónu v ovzduší žltnú listy a tiež osmanty, ktoré trpia chronickým poškodením listov, keď sú vystavené koncentráciám oxidu siričitého.

Najlepším spôsobom ako zlepšiť kvalitu ovzdušia je samozrejme predchádzať vzniku emisií. Rastliny však dokážu zohrať veľkú úlohu pri zmierňovaní vplyvov znečisťujúcich látok v ovzduší. Inšpirovať by sa mali samosprávy pri výbere mestskej zelene.

Prečítajte si aj článok o stromoch čistiacich ovzdušie.