illustration-image-of-the-header

Domov SHMÚ spustil mobilný monitoring kvality ovzdušia v Ivanke pri Dunaji

SHMÚ spustil mobilný monitoring kvality ovzdušia v Ivanke pri Dunaji

11. 10. 2021 Ovzdušie

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ivanka pri Dunaji definuje dopravu ako jeden z hlavných problémov a záťaží pre obec. Výsledky monitorovania kvality ovzdušia by mali prispieť k riešeniu ochrany ovzdušia a neúnosnej dopravnej situácie. Pomocnú ruku pri identifikácii hotspotu a inštalácii mobilnej meracej stanice v Ivanke pri Dunaji podali manažéri kvality ovzdušia pre Bratislavský kraj. 

Zdroj: Ivanka pri Dunaji (FB)

Mobilná monitorovacia stanica v obci Ivanka pri Dunaji sa nachádza na Vajnorskej ulici č. 6. Umiestnenie bolo zvolené s ohľadom na skutočnosť, že ide o hlavnú trasu pre dopravu z obce do hlavného mesta Bratislava a po tejto trase denne prechádzajú tisíce vozidiel, z ktorých 75 % cez obec len prechádza. 

Sme veľmi radi, že sa podarilo meranie dostať do našej obce, v ktorej až 75 %-ný podiel na doprave predstavuje tranzitná doprava. Zároveň sme zvedaví na vyhodnotenie nameraných údajov, zaujímavé môže byť pre nás ich porovnanie s inými obcami,“ uviedol zástupca starostu Ivanky pri Dunaji, Ivan Zibala.

Zdroj: MŽP SR

Manažéri kvality ovzdušia projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, pôsobiaci na Ministerstve životného prostredia SR, sa podieľali podstatnou mierou v úvodnej fáze celého projektu osadenia mobilnej monitorovacej stanice, keď dokázali odhadnúť možný hotspot znečistenia ovzdušia a skontaktovali sa so starostom obce: „Sme úprimne radi, že sa nám podarilo úspešne dotiahnuť osadenie mobilnej monitorovacej stanice do obce Ivanka pri Dunaji, aj napriek dlhšiemu časovému obdobiu od prvého návrhu a plánovania umiestnenia stanice v obci Ivanka pri Dunaji až po samotné meranie. Je to však pre nás reálna skúsenosť s praxou zlepšovania kvality ovzdušia a súčasť projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý má v náplni aj mobilné monitorovanie počas celej doby trvania projektu. Výsledok tohto typu merania kvality ovzdušia by mal byť podkladom pre ďalšie prípadné návrhy opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia. Kampaňovité merania počas jedného roka nám dúfame prinesú odpoveď, či obec Ivanka pri Dunaji „trpí“ znečistením ovzdušia zapríčineného dopravou.

O neúnosnej dopravnej situácii v obci svedčí aj otvorený list starostu Ivanky pri Dunaji, Vladimíra Letenaya, adresovaný ministrovi dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Namerané hodinové koncentrácie znečisťujúcich látok na mobilnej monitorovacej stanici kvality ovzdušia v Ivanke pri Dunaji môžete sledovať na webstránke Slovenského hydrometeorologického ústavu: https://www.shmu.sk/sk/?page=991

Mobilný monitoring vo vybraných mestách a obciach Slovenska je aktivitou projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE.

Zdieľaj: