illustration-image-of-the-header

Domov Rozširujeme naše rady

Rozširujeme naše rady

13. 06. 2021 Nezaradené

Integrovaný projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia sa rozrastie o nových partnerov, Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a Centrum pre trvalo-udržateľné alternatívy (CEPTA). O pristúpení nových partnerov rozhodol riadiaci výbor projektu, ktorý zastupuje zapojené inštitúcie. 

Zdroj: unsplash.com

Návrh na schválenie vstupu Bratislavského samosprávneho kraja ako partnera do projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia schválilo zastupiteľstvo BSK uznesením č. 390/2021 zo dňa 11.6.2021. BSK v rámci projektu zriadi pozíciu regionálneho manažéra kvality ovzdušia, ktorého úlohou bude koordinovať a zlepšovať aplikáciu riešení na zlepšenie kvality ovzdušia priamo v regióne. 

CEPTA bude v rámci projektu spolupracovať na návrhoch účinných opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti dopravy a vykurovania domácností a bude vykonávať informatívne monitorovanie kvality ovzdušia prostredníctvom prenosného certifikovaného zariadenia na zaznamenávanie hodnôt koncentrácií prachových častíc v ovzduší.

Na projekte LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia aktuálne participujú Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako koordinujúci prijímateľ grantu Európskej únie, ďalej Slovenská agentúra životného prostredia, Banskobystrický samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Slovenský hydrometeorologický ústav, PEDAL Consulting s.r.o. a Technická univerzita Ostrava.

Oficiálnemu pristúpeniu nových projektových partnerov predchádza schvaľovanie na pôde Európskej komisie. Očakávaný termín oficiálneho vstupu partnerov do projektu je 1.1.2022.

Zdieľaj: