illustration-image-of-the-header

Domov Rozbehnutý projekt na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku napreduje napriek pracovným obmedzeniam

Rozbehnutý projekt na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku napreduje napriek pracovným obmedzeniam

30. 04. 2020 Nezaradené

Projekt LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia odštartoval 1.1.2020 s jasnou víziou zlepšiť kvalitu ovzdušia na Slovensku vďaka súboru opatrení, ktoré závisia od spolupráce zapojených partnerov po celom Slovensku.

Zdroj: unsplash.com

V stredu 29. apríla 2020 prvýkrát zasadal Riadiaci výbor projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia. V súvislosti s opatreniami na obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19 sa nominovaní zástupcovia stretli neštandardne, a to formou videohovoru. V rámci stretnutia boli odprezentované a schválené interné dokumenty nevyhnutné pre ďalšie fungovanie projektu.

Napriek pracovným obmedzeniam, ako je zákaz osobných stretnutí či práca z domu, sa projektovému tímu úspešne darí plniť predsavzatý akčný plán. Prvá fáza projektu počíta s vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia, ktorých úlohou je pomáhať štátnym a samosprávnym orgánom pri návrhoch a implementácii opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia. Pozície sú postupne obsadzované v rámci Ministerstva životného prostredia SR, Slovenskej agentúry životného prostredia a zapojených VÚC (Banská Bystrica, Trenčín, Trnava, Žilina, Prešov, Košice).

V rámci výboru bol predstavený komunikačný názov projektu ,,populair’’ a rovnomenná projektová webstránka www.populair.sk

Aktuálne informácie o projekte nájdete aj na sociálnych sieťach Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube a Instagram.
 

Zdieľaj: