illustration-image-of-the-header

Domov Predstavujeme národnú sieť manažérov kvality ovzdušia

Predstavujeme národnú sieť manažérov kvality ovzdušia

14. 09. 2020 Nezaradené

Spoznajte tím ľudí, ktorí sa zaviazali zlepšiť kvalitu ovzdušia na Slovensku. Pozície manažérov kvality ovzdušia (MKO) vznikli na základe potreby posilniť kapacity a kompetencie regionálnych a miestnych orgánov v záujme efektívneho riadenia kvality ovzdušia a zlepšenia implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku.

Zdroj: MŽP SR

Úlohou MKO je poskytovať odborné poradenstvo v oblasti kvality ovzdušia na regionálnej a lokálnej úrovni. Cieľom zvyšovania odborných kapacít je podpora zavádzania riešení na zlepšenie kvality ovzdušia. Návrhom a podporou opatrení priamo v regiónoch, monitorovaním ich plnenia a poskytovaním informácií o možnostiach financovania projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia budú manažéri prispievať k riadeniu kvality ovzdušia. Prostredníctvom vzdelávacích programov a osvetových kampaní bude zámerom projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia zvyšovanie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany ovzdušia.

MKO pôsobia na úrovni štátnych a samosprávnych orgánov v rámci Ministerstva životného prostredia SR, Slovenskej agentúry životného prostredia a taktiež zapojených samosprávnych krajov (Banská Bystrica, Trenčín, Trnava, Žilina, Prešov, Košice). Snahou envirorezortu je využiť reálne poznatky samospráv pri riešení lokálneho znečistenia ovzdušia.

Viac informácií o regionálnych manažéroch kvality ovzdušia nájdete na: https://populair.sk/sk/manazeri-kvality-ovzdusia
 

Zdieľaj: