illustration-image-of-the-header

Domov POZVÁNKA | Plánovanie udržateľnej mobility 26.10.2021

POZVÁNKA | Plánovanie udržateľnej mobility 26.10.2021

22. 10. 2021 Osveta

Slovenská agentúra životného prostredia pozýva na ďalší zo série tohtoročných workshopov organizovaných v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia venovaných téme udržateľnej mobility, ktorý sa uskutoční online v utorok 26. októbra 2021.

Zdroj: unsplash.com

Workshop, ktorý sa uskutoční online v utorok 26. októbra 2021, bude zameraný na parkovaciu politiku a rozvoj cyklodopravy v Trnave, zonáciu prímestskej autobusovej dopravy v Trnavskom kraji a udržateľnú dopravu v Piešťanoch.

Cieľom organizátorov, Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia, je priblížiť zástupcom samospráv a odbornej verejnosti problematiku udržateľnej mobility, vrátane plánovania a realizácie dopravy s ohľadom na obyvateľov, mestá a regióny. Zároveň je zámerom účastníkom podujatia vytvoriť priestor pre vzájomné zdieľanie skúseností so zavádzaním trvalých opatrení a aktivít v prospech udržateľnej mobility a tým aj ku zlepšovaniu kvality ovzdušia.

Viac informácií o programe: https://populair.sk/event/401/workshop-26-10-2021-tt-pozvanka.pdf

Účasť na workshope je bezplatná. Workshop sa uskutoční v aplikácii MS Teams. Bližšie informácie budú zaslané prihláseným účastníkom. Po potvrdení účasti Vám bude deň pred konaním zaslaný link na Vami zadaný email, prostredníctvom ktorého sa bude možné online workshopu zúčastniť.

Registrácia je možná najneskôr do 25.10.2021 do 12.00 hod. prostredníctvom registračného formulára: https://populair.sk/sk/event/401

Zdieľaj: