illustration-image-of-the-header

Domov Počuli ste o nás pri nakupovaní?

Počuli ste o nás pri nakupovaní?

19. 07. 2023 Osveta

V spolupráci s obchodným reťazcom TESCO STORES SR prebiehala počas mesiaca jún informačná osvetová kampaň zameraná na podporu opatrení v oblasti kvality ovzdušia a zvyšovania povedomia verejnosti o význame ochrany ovzdušia na Slovensku. Zákazníci obchodného reťazca mali možnosť oboznámiť sa s problematikou ochrany ovzdušia formou rádiových spotov a propagačných stánkov „populair“  k téme udržateľnej mobility. Osobne bolo možné stretnúť našich manažérov kvality ovzdušia vo vybraných predajniach v Bratislave, Trnave, Nitre, Rožňave, Trebišove, Žiline, Ružomberku, Snine a Kežmarku.

Muž ukazuje brožúry v predajni TESCO
Zdroj: LIFE Populair

Väčšina ľudí si stále neuvedomuje priamy súvis znečistenia ovzdušia s kvalitou ich zdravia. Alergie, ochorenia dýchacej sústavy alebo srdcovo-cievne chorenia si častokrát nespájajú so znečisteným ovzduším. Skôr akceptujú, že pôvod ich ochorenia je napr. v ich zlej životospráve, prípadne pramení zo stresu. Je to pre nich uveriteľnejšie. Zdravotníci však upozorňujú, že znečistenie ovzdušia je v súčasnosti jeden z významných faktorov, ktorý ovplyvňuje zdravie ľudskej populácie. Napríklad doprava je významným zdrojom emisií oxidov dusíka (NOx), oxidu uhoľnatého (CO), tuhých znečisťujúcich látok (PM10 a PM2,5) a benzo(a)pyrénu (BaP), ktoré majú preukázateľne negatívny vplyv na ľudí.

Pred znečisteným ovzduším sa však dá aj chrániť. Na základe kvality ovzdušia sa dá prispôsobiť oblečenie i aktivity. Pri takomto plánovaní je preto dôležite poznať jeho stav. Niekedy aj sami pomocou čuchu či zraku vieme identifikovať, či je ovzdušie čisté alebo nie, ale spoľahlivejšie je preveriť si situáciu na stránke dnesdycham.sk. Na webovom portáli sa rýchlym a prehľadným spôsobom môžeme dozvedieť, aký je aktuálny stav kvality ovzdušia vo vybraných lokalitách na Slovensku spolu s odporúčaním, či a ako je potrebné obmedziť aktivity vo vonkajšom prostredí. Rovnako aj mobilná aplikácia "Dnes dýcham" je voľne dostupná a umožňuje nastavenie notifikácií pre sledovanie vybraných monitorovacích staníc.

Zdieľaj: