illustration-image-of-the-header

Domov Ovzdušie v Európe sa po uvoľnení opatrení dramaticky nemení

Ovzdušie v Európe sa po uvoľnení opatrení dramaticky nemení

06. 07. 2020 Ovzdušie

Copernicus, program Európskej únie pre pozorovanie a monitorovanie Zeme, informuje o nižších koncentráciách znečisťujúcich látok v ovzduší v Európe oproti Číne, kde sa kvalita ovzdušia po uvoľnení opatrení vracia do starých znečistených koľají. 

Zdroj: unsplash.com

Napriek nižším aktuálne nameraným hodnotám znečisťujúcich látok v ovzduší, očakávajú vedci postupný nárast koncentrácií. Európske krajiny pristupujú k uvoľňovaniu opatrení opatrne, preto momentálne dáta neukazujú dramatické zmeny. V rozpätí mesiacov január – apríl zaznamenali pokles najmä pri znečisťujúcich látkach NO2 a prachových časticiach (PM10, PM2,5).

V súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 zaznamenala Britská pľúcna nadácia (BLF) zlepšenie kondície ľudí s dýchacími ťažkosťami. V rámci prieskumu na 14 000 ľuďoch spozoroval 1 zo 6 opýtaných zlepšenie symptómov počas tzv. lockdownu, teda uzavretia hraníc krajiny.

Zdieľaj: