illustration-image-of-the-header

Domov Nové body na mape II.

Nové body na mape II.

13. 08. 2021 Ovzdušie

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v rámci projektu Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia aktuálne osádza nové automatické monitorovacie stanice (AMS) v lokalitách doposiaľ nepokrytých monitoringom.

Zdroj: dnesdycham.sk

SHMÚ postupne spúšťa monitoring kvality ovzdušia v avizovaných 14 lokalitách. Nové stacionárne AMS mohli spozorovať už aj obyvatelia Komárna, Senca, Žarnovice a obce Plášťovce. V hlavnom meste Bratislava pribudla ďalšia monitorovacia stanica v mestskej časti Rača. Koncom roka 2020 a začiatkom roka 2021 pribudli stanice v Pezinku, Seredi, Bardejove a Trebišove. Ďalšie monitorovacie stanice by mali pribudnúť v mestách Liptovský Mikuláš, Lučenec, Oščadnica, Poprad a Púchov. 

Namerané hodnoty z novo osádzaných monitorovacích staníc sú dostupné na webstránke SHMÚ a taktiež postupne pribúdajú na mape web aplikácie www.dnesdycham.sk

V rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia je prostredníctvom indikatívneho monitorovania kvality ovzdušia za pomoci mobilných staníc SHMÚ zabezpečovaný monitoring vplyvov opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia v oblastiach so zhoršenou kvalitou ovzdušia.

Zdieľaj: