illustration-image-of-the-header

Domov Naši manažéri kvality ovzdušia na vašich školách

Naši manažéri kvality ovzdušia na vašich školách

08. 07. 2022 Ovzdušie

Všetci sa učíme novým poznatkom celý život. Nové informácie je dôležité sprostredkovať všetkým vekovým kategóriám. My sme sa rozhodli jedno také významné posolstvo, o ochrane ovzdušia, odovzdať na konci školského roka deťom z dvoch základných škôl.

Deti sa učia o kvalite ovzdušia s manažermi kvality ovzdušia
Zdroj: Katarína Mičáková

Cieľom našej návštevy bolo hravou formou, pomocou pohybovo interaktívnej aktivity, priblížiť deťom negatívne a pozitívne vplyvy na kvalitu ovzdušia. Na začiatku aktivity bolo úlohou detí uhádnuť, akých je 5 hlavných zdrojov znečisťovania ovzdušia na Slovensku. Hádanie nebolo jednoduché a prvoplánové. Deti museli k výsledku dospieť spoločným úsilím, pričom sa do hry zapojil každý žiak s plným nasadením. Aktivita preverila ich cit pre detail, kresliace schopnosti, či beh na krátku vzdialenosť, ako aj základné poznatky z oblasti environmentalistiky. Na záver spoločného stretnutia prebehla so žiakmi prednáška spojená s diskusiou o ďalších zdrojoch znečisťovania ovzdušia a následne o spôsoboch, ako možno tento nežiaduci stav zmeniť. Na konci júna sme navštívili dve základne školy a spoločne sa tak naučili niečo viac o ochrane veľmi dôležitej zložke životného prostredia - ovzduší.

Naša prvá návšteva bola na Základnej škole v Trenčianskej Turnej, ktorá sa nachádza v Trenčianskom kraji. Tejto vzdelávacej aktivity sme sa zúčastnili obe manažérky kvality ovzdušia pre Trenčiansky kraj (Petra Baďurová Renčová z Trenčianskeho samosprávneho kraja a Katarína Mičáková z Ministerstva životného prostredia SR) spoločne s triedami 5.A a 5.B.

Druhá návšteva sa uskutočnila v rámci podujatia ENVIRO DEŇ Základnej školy v Cíferi, ktorá prislúcha do Trnavského kraja. Príjemný vzdelávací deň sme tu strávili v spoločnosti žiakov tried 3.A, 3.B a 3.C. Lektormi za projekt LIFE IP-Zlepšenie kvality ovzdušia boli manažéri kvality ovzdušia: Petra Baďurová Renčová (Trenčiansky samosprávny kraj), Marta Bejdáková (Trnavský samosprávny kraj), Juraj Burda (Ministerstvo životného prostredia SR), Michal Matúšek (Bratislavský samosprávny kraj) a Katarína Mičáková (Ministerstvo životného prostredia SR). 

Na záver sa nám žiada poďakovať najmä vedeniu uvedených základných škôl, ktoré si plne uvedomujú dôležitosť danej problematiky, vďaka čomu nám aj ochotne vyčlenili svoje priestory a uvoľnili svojich žiakov z bežného vyučovacieho procesu. V ďalších vzdelávacích aktivitách budeme pokračovať aj v školskom roku 2022/2023. Ak Vás daná téma zaujala a chceli by ste, aby sme navštívili aj tú Vašu základnú školu, kontaktujte so svojou žiadosťou príslušného manažéra kvality ovzdušia vo Vašom kraji: https://populair.sk/sk/manazeri-kvality-ovzdusia

Zdieľaj: