illustration-image-of-the-header

Domov Na Ekotopfilme sa rozprávalo aj o ovzduší

Na Ekotopfilme sa rozprávalo aj o ovzduší

21. 12. 2022 Ovzdušie

Už takmer 50 rokov sa každoročne koná vo viacerých mestách po celom Slovensku podujatie Ekotopfilm. Pre širokú verejnosť sa tu premietajú zadarmo rôznorodé dokumentárne filmy s environmentálnou tematikou. V prestávkach medzi filmami dostáva priestor sprievodný program, ktorý tvoria najmä diskusie na rôzne aktuálne témy z oblasti životného prostredia.

Diskutujúci a moderátorka sedia na pódiu
Zdroj: LIFE Populair

Po diskusiách o ovzduší na tohtoročnom Ekotopfilme v Bratislave a v Banskej Bystrici dostala táto téma priestor aj v Žiline. A vyšlo to pekne symbolicky, 6.12. na Mikuláša, keď deti čistia topánky a v niektorých domácnostiach Mikuláš nosí darčeky komínom, sme sa v Žiline v kinosále v CINEMAX-e bavili okrem iného aj o dôležitosti čistenia komína.

Žilinský kraj je jeden z najviac zaťažených krajov na Slovensku znečistením ovzdušia. Všadeprítomné kopce, hlboké doliny a kotliny obmedzujú prúdenie vzduchu a znečistenie sa tak koncentruje na mieste jeho vzniku. Situácii nepomáhajú ani časté inverzie, keď vysoký tlak vzduchu tlačí znečistenie naspäť k zemi a fakt, že veľa ľudí v tejto oblasti stále vykuruje pevným palivom.

Práve na vykurovanie domácností pevnými palivami sme sa zamerali počas diskusie o ovzduší v Žiline. Pri súčasnej neistej situácii vo svete a relatívne dobrej dostupnosti dreva na Slovensku je jasné, že táto forma vykurovania bude naďalej veľmi preferovaná. Keď sa však drevom vykuruje správne, nemusí to predstavovať problém pre ovzdušie. Stačí dodržiavať pár základných zásad, o ktorých sme už písali vo viacerých článkoch – nespaľovať odpad, používať moderné vykurovacie zariadenie, kúriť vysušeným drevom, zabezpečiť dostatočný prísun vzduchu k palivu a podobne.

O tom, že vykurovanie pevnými palivami nemusí byť príťažou pre životné prostredie, ak sa to robí správne, diskutovali v Žiline manažérka kvality ovzdušia za Žilinský kraj Ing. Miroslava Valašková, odborníci z katedry energetickej techniky zo Žilinskej univerzity v Žiline doc. Ing. Michal Holubčík, PhD. a prof. Ing. Radovan Nosek, PhD. a pán RNDr. Ladislav Židek z firmy BIOPEL, ktorá už niekoľko desaťročí vyrába kvalitné drevené pelety. Diskusiu moderovala Katarína Tekeľová, bývalá redaktorka TV Markíza, ktorá teraz sama aktívne natáča dokumentárne filmy. K dispozícii sme mali počas diskusie aj premietacie plátno, kde ľudia mohli vidieť napríklad video ako dokáže jeden nesprávne vykurujúci občan za krátky čas zamoriť dymom celú obec.

Kvalita ovzdušia je dôležitá téma a je podstatné túto zanedbávanú tému otvárať a diskutovať o nej. Veď kto by nechcel žiť v prostredí s čistým vzduchom? A každý z nás môže svojou troškou prispieť ku zlepšeniu kvality ovzdušia v našom okolí. Či už správnym vykurovaním, zvážením použitia auta na kratšie vzdialenosti, alebo šírením osvety o tejto téme medzi svojich známych, kolegov, kamarátov či susedov.

Zdieľaj: