illustration-image-of-the-header

Domov Tipy, ako kúriť efektívnejšie, čistejšie a ušetriť za drevo

Tipy, ako kúriť efektívnejšie, čistejšie a ušetriť za drevo

08. 11. 2023 Vykurovanie

Väčšina z nás si myslí, že kúriť drevom je ľahké a nie je na tom čo pokaziť. To, v čom kúrime, čím kúrime a ako kúrime ale ovplyvňuje našu spotrebu dreva a v neposlednom rade aj kvalitu vzduchu, ktorý dýchame. Možno viacero z týchto rád už dávno poznáte, no viete aj prečo je to tak? Ak sa už riadite týmito zásadami, je to skvelé, ale možno budete vedieť poradiť susedovi, čo vám zadymil vyvešanú bielizeň.

Horenie dreva
Zdroj: www.freepik.com

Poďme sa najskôr zamerať na to, v čom kúrime. Nový moderný kotol na drevo či drevné pelety sa naozaj oplatí a vie vám ušetriť veľa času aj peňazí. Najlepšie to ilustruje táto tabuľka. Účinnosť v praxi znamená, koľko percent energie z dreva je daný typ kotla schopný premeniť na využiteľné teplo. S tým súvisí aj to, koľko tuhých znečisťujúcich látok sa uvoľní do ovzdušia. Ak je kotol moderný a účinný, dokáže využiť až do 95% energie z dreva, tým zároveň vypustí do ovzdušia omnoho menej škodlivín. Pozor tiež treba dávať na voľbu správneho výkonu vykurovacieho zariadenia, treba ho prispôsobiť veľkosti vykurovaného priestoru.

Ďalší dôležitý bod správneho kúrenia je to, čím kúrime. Kúriť by sme mali iba dobre vysušeným drevom (aspoň 1-2 roky). Nie je pravda, že mokré drevo horí dlhšie a dá mi viac tepla. Mokré drevo horí dlhšie, pretože musí najprv samé seba vysušiť. Energiu spotrebujete na odparenie vody, nie na produkciu tepla. Na zohriatie zostane len polovica energie z dreva, ale do ovzdušia sa uvoľní až 10-krát viac znečisťujúcich látok z dymiaceho dreva. V skratke platí, že ak poriadne vysušíme čerstvé drevo, môžeme ním kúriť až tri zimy namiesto jednej.

Okrem začmudenia ovzdušia si pálením mokrého dreva začmudíte aj kotol a dymovod a vrstva sadzí zníži účinnosť prenosu tepla do domu a zvýši spotrebu dreva. Aby ste zachovali vysokú účinnosť prenosu tepla z kotla a dymovodu do domu, treba dbať na pravidelné čistenie vykurovacieho zariadenia a komína od sadzí a dechtu.

Rovnako platí, že by sme mali kúriť iba palivom, ktoré odporúča výrobca spaľovacieho zariadenia v návode (drevo, drevené pelety či brikety). To, že kúriť odpadom sa nemá je asi samozrejmé, ale do kotla nepatrí napríklad ani starý nábytok. Hoci sa zdá, že ide o drevo, sú v ňom prímesy rôznych lakov, lepidiel či iných chemikálií. Chemikálie zo spaľovania odpadu a iných nevhodných palív sa nám potom dostávajú do pľúc a môžu spôsobovať rôzne zdravotné problémy. Okrem toho si takýmto tmavým dymom zanášame kotol a komín a znižujeme účinnosť prenosu tepla, čo v konečnom dôsledku opäť vedie k vyššej spotrebe paliva. Áno aj spaľovne odpadu pália odpad, ale na rozdiel od bežnej domácnosti majú spaľovne odpadov účinné odlučovače na zachytenie škodlivín.

 

Pozor aj na prikladanie správneho množstva paliva. Nie je vhodné priložiť iba jedno polienko. Pri horení jedného polienka dochádza k nedokonalému horeniu, drevo len obhára. Teplota v ohnisku je tak nízka, že produkujete 10-násobok emisií a do prostredia sa odovzdáva menej tepla. Prikladajte aspoň dve polienka. Vzájomne dokážu horieť efektívnejšie, s nízkymi emisiami. Moderné splyňovacie či automatické kotle sa nakladajú do plna. Ak ale naopak priložíte do starého kotla príliš veľa paliva naraz, zdvihne sa teplota spalín v dymovode a komíne a vy doslova vyhadzujete teplo a peniaze von komínom, riskujete požiar a produkujete veľa emisií. Ideálna teplota spalín vychádzajúcich z kotla je medzi 100 a 250°C.

Ďalšia chyba, ktorú počas kúrenia ľudia robia, je prílišné škrtenie prívodu vzduchu pri horení. Pri rozkurovaní treba mať nastavené regulačné klapky prívodu vzduchu na maximum. Po rozhorení dreva môžete regulačné klapky vzduchu trochu privrieť, nikdy ich ale nezatvárajte úplne. Ak drevo počas horenia nemá dostatok vzduchu, plameň je tmavočervený a dochádza k nedokonalému spaľovaniu, pri ktorom sa produkuje jedovatý oxid uhoľnatý (CO), rakovinotvorný benzo(a)pyrén a sadze zanášajúce vaše vykurovacie zariadenie.

Ušetrenie za drevo sa ale netýka iba samotného vykurovania. Viete koľko tepla, dreva a peňazí môžete ušetriť zateplením domu? Cez nezateplenú strechu, fasádu, staré okná a dvere strácame 20-30 % tepla. Zateplením domu vieme ušetriť až 50 % nákladov na kúrenie. Na záver ešte pár ďalších dobrých tipov ako ušetriť pri vykurovaní.

Zdieľaj: