illustration-image-of-the-header

Domov Malopoľský model je príkladom efektívneho riadenia kvality ovzdušia pre členské štáty EÚ

Malopoľský model je príkladom efektívneho riadenia kvality ovzdušia pre členské štáty EÚ

25. 02. 2020 Ovzdušie

Poľský projekt Malopolska od roku 2015 úspešne implementuje konkrétne opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia vďaka programu LIFE, ktorý podporuje inovatívne riešenia v oblasti ochrany životného prostredia v rámci Európskej únie. Koncom februára sa v Krakove uskutočnil workshop za účelom zdieľania osvedčených metód.

Zdroj:

Poľsko podobne ako Slovensko patrí k členským štátom EÚ, ktoré čelia problémom s kvalitou ovzdušia. Liekom na zníženú kvalitu ovzdušia je súbor inovatívnych opatrení. Azda najvýznamnejším z nich je zriadenie siete tzv. ekomanažérov, ktorí pôsobia naprieč regiónom v 62 samosprávach.

Úlohou ekomanažérov je na lokálnej úrovni poskytovať poradenstvo samosprávnym orgánom a občanom, sledovať dodržiavanie vyhlášok a smerníc v oblasti ochrany ovzdušia, zvyšovať environmentálne povedomie verejnosti a propagovať dostupné nástroje na zlepšenie kvality ovzdušia akými sú dotačné mechanizmy na modernizáciu vykurovacích zariadení a využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Malopoľský model pozitívne hodnotí a dáva za príklad Európska agentúra pre malé a stredné podniky, ktorá koordinuje program LIFE. Inovatívne opatrenia inšpirujú projekty v Bulharsku, Slovinsku, Maďarsku, Taliansku, Českej republike, Belgicku, Slovensku a Španielsku.
 

Zdieľaj: