illustration-image-of-the-header

Domov Európska únia podporí zelené projekty sumou 100 miliónov eur v rámci programu LIFE

Európska únia podporí zelené projekty sumou 100 miliónov eur v rámci programu LIFE

17. 02. 2020 Osveta

V snahe presadzovať víziu klimaticky neutrálnej Európy vyčlení Európska komisia investície vo výške viac ako 100 miliónov eur na podporu projektov programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy.

Zdroj: unsplash.com

Integrované projekty za účelom zvyšovania kvality života pomáhajú členských štátom dodržiavať právne predpisy EÚ v šiestich oblastiach - príroda, voda, ovzdušie, odpady, zmierňovanie zmeny klímy a adaptácia na  zmenu klímy. Vyčlenené financie podporia projekty na Cypre, v Estónsku, Francúzsku, Grécku, Írsku, Lotyšsku, Slovensku, Českej republike a Španielsku.

Koordinátori podporených projektov na spoločnom oboznamovacom stretnutí v Bruseli odprezentovali aktuálny stav opatrení. Projekt na Slovensku má za cieľ zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie prostredníctvom efektívneho riadenia kvality ovzdušia vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia.

Program LIFE je finančným nástrojom Európskej únie pre životné prostredie a ochranu klímy. Od roku 1992 sa zo zdrojov programu LIFE financovalo už vyše 5400 projektov v EÚ i v tretích krajinách.
 

Zdieľaj: