illustration-image-of-the-header

Domov Bezpečne a zdravo ekologickou dopravou

Bezpečne a zdravo ekologickou dopravou

16. 09. 2021 Mobilita

Dnešným dňom štartuje 20. ročník kampane Európsky týždeň mobility (ETM), ktorý sa tento rok nesie v znamení hesla „Bezpečne a zdravo ekologickou dopravou“. Udržateľná mobilita je kľúčovým riešením problému so zhoršenou kvalitou ovzdušia. Cieľom kampane je motivovať samosprávy a predstaviť zrealizované trvalé opatrenia v oblasti udržateľnej mobility.

Zdroj: ETM

Európsky týždeň mobility sa každoročne koná v týždni od 16. do 22. septembra, vrcholí Dňom bez áut a má obyvateľom miest a obcí ukázať alternatívne formy dopravy. Vyhlasovateľom kampane je Ministerstvo životného prostredia SR, národným koordinátorom kampane je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).

Jubilejný dvadsiaty ročník Európskeho týždňa mobility prináša samosprávam možnosť predstaviť zrealizované trvalé opatrenia v prospech udržateľnej mobility, ale aj zorganizovať spolu s partnermi zaujímavé podujatia v oblasti osvety a informovanosti.

Výber témy tohtoročnej kampane upriamuje pozornosť na problémy, ktorým Európa a svet čelili počas pandémie COVID-19. Zároveň je to priestor zamyslieť sa nad príležitosťami na zmeny vyplývajúce z tejto závažnej zdravotnej krízy v Európe. „Tento rok je kampaň cielená na štyri oblasti: duševné a fyzické zdravie, bezpečnosť a reakcia na COVID-19. Nastúpené trendy, ako sú napríklad zvyšovanie aktívnej mobility a využívanie dopravy s nízkymi alebo nulovými emisiami, totiž vyžadujú ďalšiu podporu,“ uviedol na júnovej tlačovej besede Michal Maco, generálny riaditeľ SAŽP.

Registrované mestá a samosprávy môžu zabojovať o víťazstvo v národnej súťaži o cenu ETM 2021 a o zaujímavé udržateľné ceny v dvoch kategóriách: Aktívna samospráva a Efektívne trvalé opatrenie. O cenu v národnej súťaži ETM môžu zabojovať aj aktívne organizácie v samostatnej, pre ne určenej kategórii. 

Informácie o zapojených mestách a obciach na Slovensku a ich aktivitách nájdete na: https://mobilityweek.eu/2021-participants/?year=2021&country=SK

Európsky týždeň mobility zapojil počas dvadsiatich rokov do kampane tisíce inštitúcií, podnikov, mimovládnych organizácií a miest, aby pomohli zlepšiť mestské prostredie. 
 

Zdieľaj: