illustration-image-of-the-header

Domov Ako efektívne riadiť kvalitu ovzdušia?

Ako efektívne riadiť kvalitu ovzdušia?

31. 08. 2021 Osveta

Presne o týždeň, dňa 7. septembra 2021, odštartuje v Banskej Bystrici medzinárodná konferencia Efektívne riadenie kvality ovzdušia. Podujatie organizuje Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia.

Zdroj: pixabay.com

Zhoršená kvalita ovzdušia je celospoločenský problém. Vzduch, ktorý dýchame, môže mať významný vplyv na naše zdravie. Aj keď sa za posledné desaťročia kvalita ovzdušia na Slovensku výrazne zlepšila, stále nájdeme územia, kde nie je stav uspokojivý. Dochádza tu k prekračovaniu limitných a cieľových hodnôt znečisťujúcich látok, ktoré predstavujú zdravotné riziko pre obyvateľstvo.

Významnými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na Slovensku sú predovšetkým lokálne kúreniská, teda domácnosti, ktoré vykurujú tuhým palivom, a cestná doprava.

V rámci 1,5-dňovej konferencie, ktorá sa uskutoční v termíne od 7. do 8. septembra 2021 v hoteli Dixon v Banskej Bystrici, prinesú prednášajúci aktuálne informácie z oblasti ochrany ovzdušia na Slovensku. O príklady dobrej praxe sa podelia prednášajúci zo Slovenska aj z okolitých krajín (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Taliansko). Prvý deň konferencie uzavrie edukatívna show legendárneho Smokemana. Druhý deň konferencie bude patriť finančným nástrojom a metódam komunikácie v oblasti ochrany ovzdušia. Záver konferencie je vyhradený pre interaktívne konzultácie regionálnych manažérov kvality ovzdušia s účastníkmi konferencie. Viac informácií o programe nájdete na: https://populair.sk/event/301/konferencia-dixon-program.pdf

Cieľom stretnutia zástupcov štátnych a samosprávnych orgánov, vzdelávacích inštitúcií, súkromného a neziskového sektora je otvorenie dialógu a hľadanie riešení v záujme zlepšovania kvality ovzdušia na Slovensku.

Termín konferencie nie náhodou pripadá na Svetový deň čistého ovzdušia, ktorý vyhlásila Organizácia Spojených národov na 7. september. Členské štáty v tento deň upriamujú pozornosť na prijaté opatrenia v záujme zlepšenia kvality ovzdušia.

Registrácia na podujatia bola ukončená. Kapacita podujatia je naplnená.

Zdieľaj: