illustration-image-of-the-header

Aktualita

Domov Aktuality Územným plánovaním k lepšej kvalite života

Územným plánovaním k lepšej kvalite života

01. 07. 2020  ikona kategórie Osveta

Odhaduje sa, že do roku 2050 budú dve tretiny obyvateľstva žiť v mestách. Spôsob akým navrhujeme a staviame mestá definuje našu kvalitu života, naše zdravie.

 titulná fotografia
Zdroj: unsplash.com

Územné plánovanie ovplyvňuje nielen spôsob, akým obývame prostredie a ako sa dopravujeme, ale má vplyv aj na vzduch, ktorý dýchame, vodu, ktorú pijeme, tiež na dostupnosť vyváženej potravy, vzdelanie, zdravotné služby a zamestnanosť.

Mnoho miest čelí zdravotným rizikám, ktoré pramenia z nedostatkov v rámci územného plánovania. Infekčné ochorenia sa ľahko šíria v preplnených mestách. V roku 2012 pripravili nezdravé životné podmienky o život 12,6 miliónov ľudí a v roku 2016 podľahlo 7 miliónov ľudí ochoreniam zapríčineným znečisteným ovzduším. Len každé desiate mesto na svete spĺňa štandardy pre zdravé ovzdušie.

,,Ak nie je zmyslom územného plánovania zdravie ľudí, tak načo nám je?‘‘, uviedla riaditeľka sekcie verejného zdravia a životného prostredia WHO, Dr Maria Neira, pri príležitosti uvedenia publikácie Integrating Health in Urban and Territorial Planning, ktorá slúži ako sprievodca pre subjekty s rozhodovacou právomocou v oblasti verejného zdravia a územného plánovania.