illustration-image-of-the-header

Blogový článok

Domov Blogy V Trenčianskom kraji sme skúmali význam lesov a kyslých dažďov

V Trenčianskom kraji sme skúmali význam lesov a kyslých dažďov

13. 06. 2024 Blog | Baďurová Renčová Petra

Aký vplyv majú kyslé dažde na lesy? Máme u nás na Slovensku vôbec kyslé dažde? Alebo... prečo fungujú stromy ako lapače prachu? Ktoré stromy sú v tom najlepšie a koľko prachových častíc dokážu zachytiť? Na takéto, ale aj na kopec ďalších zaujímavých otázok, sme hľadali odpovede spolu s desiatkami zvedavých detí, učiteľov a okoloidúcich dospelých.

Záber na podujatie so stánkami a ľuďmi.
Zdroj: LIFE Populair

V rámci dvoch zaujímavých podujatí na dvoch rôznych miestach v Trenčianskom kraji so spoločnou témou les, buď ako miesto zázrakov alebo les a inovácie, sme pripravili netradičný „ovzdušiarsky“ pohľad na stromy a ich význam pre náš život.

Spolu s deťmi sme zisťovali pomocou dobre známych lakmusových papierikov kyslosť dostupných vodných zdrojov a dažďových zrážok a diskutovali o tom, ako sa z „obyčajného“ dažďa môže stať ten nebezpečný. Že má na tom výrazný podiel ľudská činnosť a že k tejto „premene“ dochádza práve v ovzduší.

A čo myslíte, ako odpovedali deti na otázku, či sa na Slovensku takéto dažde vyskytujú? ...rôzne, ak by to bol hokejový zápas, možno by to bola aj remíza. Vo všeobecnosti sledujeme, že hodnota pH zrážok sa každým rokom zvyšuje (t. j. klesá kyslosť zrážok) a priemerné mesačné hodnoty pH pod 5 sa vyskytujú len výnimočne. Kyslé dažde sú teda snáď minulosťou a slúžia ako pekný príklad toho, že človek rozumný vie napraviť to, čo pokazil.

Druhý príklad už nie je taký pozitívny, aspoň zatiaľ. Týka sa prachových častíc PM a ich zvýšených koncentrácií v ovzduší. Máme ich viac než povoľujú normy a viac ako znesie zdravie minimálne tých najcitlivejších ľudí. Jednou z možností, ktorá môže pomôcť zachytávať tento polietavý prach, sú práve stromy, alebo skôr veľa stromov. Okrem toho, sme sa od našich malých návštevníkov ešte dozvedeli, že: vyrábajú aj kyslík, ukrývajú sa v nich rôzne zvieratká, ktoré na nich kladú vajíčka, alebo niektoré zvieratká zo stromov požierajú zas iné zvieratká, vedia urobiť dobrý tieň, alebo keď trošku prší, vieme sa pod ne schovať a nezmokneme...

Spoločne so žiakmi viacerých trenčianskych škôl sme vyrobili veľký strom plný listov, ktoré vystrihovali zo šmirgľového papiera. Aj takto sme testovali, ktoré druhy stromov môžu zachytávať viac prachu. Diskutovali sme, prečo je to tak, ako to súvisí s plochou a povrchom listu, ako sú na tom tie ihličnaté a koľko gramov alebo kilogramov (?) to nakoniec môže byť. Aj skúsený dendrológ by sa zapotil! Ako sa uvádza v odbornej literatúre, koncentrácia prachových častíc v ovzduší pod korunami stromov je vo vegetačnom období približne o 42 % menšia a v zimnom období o 15 – 33 %, ako v bezlesnej krajine. To sú celkom pekné percentá, však? Ostáva teda veriť, že aj s touto výzvou sa nakoniec rozumne vysporiadame.

Takéto a množstvo iných zaujímavých vecí sa môžete dozvedieť, ak si „poblúdite“ na našich webových stránkach alebo prídete na niektoré z pripravovaných podujatí.

Baďurová Renčová

Baďurová Renčová Petra

Trenčiansky samosprávny kraj

Od malička ma zaujímalo všetko, veda a technika, ale aj umenie a príroda. Vyštudovala som chémiu na STU BA a popri práci som úspešne absolvovala štúdium v odbore ekologické a environmentálne vedy na UNIZA. Aj v práci som si to pekne podelila. Polygrafia a grafický dizajn preložený starostlivosťou o životné prostredie. Pretože všetko so všetkým súvisí a nič na svete nedokáže fungovať samostatne. Snažím sa na veci pozrieť z viacerých strán a hľadám stále nové možnosti a riešenia.

Zdieľaj: