illustration-image-of-the-header

Blogový článok

Domov Blogy Madridská novinka od Európskej environmentálnej agentúry

Madridská novinka od Európskej environmentálnej agentúry

06. 12. 2021 Blog | Rudy Ján

Vo štvrtok 18.11.2021 bola na medzinárodnej konferencii EU Clean Air Forum predstavená aplikácia  European Air Quality Index, ktorú pripravila Európska Environmentálna Agentúra Agency (EEA). Ide o aplikáciu, ktorá má za úlohu priblížiť občanom stav kvality ovzdušia. 

Zdroj: European Environment Agency

EEA už niekoľko rokov sprostredkováva informácie o kvalite ovzdušia prostredníctvom európskeho indexu kvality ovzdušia (EUAQI). Tento index sumarizuje stav kvality ovzdušia na väčšine meracích staníc v Európe, je metodicky koncipovaný tímom odborníkov a údaje z neho sú pravidelne vyhodnocované. Jediným nedostatkom bola rýchla dostupnosť aj pre občanov menej zainteresovaných v oblasti kvality ovzdušia. EEA totiž zverejňovala údaje iba na svojej webstránke. Ak si človek raz nainštaluje mobilnú aplikáciu, ktorú vidí na obrazovke svojho zariadenia niekoľkokrát denne, je vyššia šanca, že sa o informácie, ktoré personalizovaná aplikácia ponúka, bude zaujímať viac. V skratke, človek si pri čakaní na autobus častejšie otvorí aplikáciu ako by mal použiť prehliadač. Tento trend je vidieť aj u niekoľkých iných spoločností, ktoré už aplikácie na sledovanie kvality ovzdušia prevádzkujú dlhší čas. Prehľad niektorých z nich si môžete nájsť na stránke www.dnesdycham.sk. EEA preto využila príležitosť a na EU Clean Air Forum v Madride v duchu jedného z hesiel konferencie, ktoré znie „Make it personal“ predstavila vlastnú mobilnú aplikáciu European Air Quality Index, na ktorú sa pozrieme bližšie.

Dostupnosť

Aplikácia je dostupná pre zariadenia s operačnými systémami Android a iOS. Predpokladáme, že by sa táto aplikácia mohla objaviť aj v obchode pre zariadenia s iným OS. Jej stiahnutie je jednoduché, stačí načítať QR kód zo stránky EEA, prípadne v obchode s aplikáciami vyhľadať European Air Quality Index. Momentálne aplikácia zaberie pri inštalácii do 20 MB pamäte a požiada vás o povolenie pre zistenie polohy zariadenia kvôli nájdeniu najbližšej stanice, no nie je to povinné. 

Mobilná aplikácia European Air Quality Index

Logo a QR kód

Zdroj: European Air Quality Index mobile application

Začiatok

Aplikácia vás privíta príjemným vizuálom, ktorému dominujú odtiene modrej. Požiada vás o  povolenie pre zistenie polohy, na základe čoho vie určiť, ktorá stanica je k vám najbližšie. Aplikácia pracuje so stanicami ktoré poskytujú dáta EEA, na Slovensku ide o stanice v rámci Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO), ktoré spravuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Ak neviete, kde sa tieto stanice nachádzajú, máte možnosť vybrať si z mapy a viete si vytvoriť aj vlastný zoznam staníc, z ktorých budete dostávať informácie. 

Po tom, čo si navolíte stanice podľa vášho záujmu, sa pred vami zobrazí aktuálna situácia na vašej domácej stanici (zvyčajne tá, ktorá je najbližšie), spoločne s „health tipom“, teda zdravotným odporúčaním, ktoré vám poradí, ako danú úroveň kvality ovzdušia zvládnuť čo najlepšie. V aplikácii sa nedozviete v prvej sekunde číslo, ktorého hodnota udáva kvalitu ovzdušia ako to je pri väčšine aplikácií, no dostanete len informáciu aká je kvalita ovzdušia na základe farby a popisu, ktorá je danej situácii priradená. Aplikácia pracuje so sedemstupňovou farebnou škálou, ktorá je zaužívaná EEA už dlhšiu dobu, je vysvetlená v aplikácii a hodnotí koncentrácie piatich znečisťujúcich látok – PM10, PM2,5, NO2, SO2 a O3
Dostupný jazyk je momentálne iba anglický, čo sa však môže časom zmeniť. Ak má užívateľ záujem, vie si nastaviť, aby ho aplikácia informovala každé ráno o predpovedi kvality ovzdušia na daný deň, poprípade aby dostal oznámenie o významných zmenách v hodinovej koncentrácii znečisťujúcich látok, čo sme za prvý týždeň používania nezaregistrovali.

Čo sa dozvieme

Po otvorení aplikácie máme pred sebou už spomínané informácie z domácej stanice, zdravotné odporúčanie a možnosť zobraziť informácie z ostatných staníc, ktoré sme si vybrali. Na prvý pohľad zaujme jasný obrázok, ktorý nám hovorí z akého typu stanice máme informácie a časová os, ktorá ukazuje aká bola kvalita ovzdušia v predchádzajúcich hodinách a ako by sa situácia mala vyvíjať.

Úvodná obrazovka a ukážka notifikácií

Domovská stránka a notifikácie

Zdroj: European Air Quality Index mobile application

Ak by sme chceli vedieť viac detailov, stačí kliknúť na obrázok stanice a máme pred sebou obšírnu a jasnú analýzu kvality ovzdušia v danej lokalite. Jednoduchým prekliknutím sa dostaneme k popisu toho, ako funguje celá aplikácia – koncentrácie ktorých znečisťujúcich látok sa berú do úvahy, ako sú hodnotené, čo znamenajú jednotlivé farby na hodnotiacej škále, čo vlastne je index kvality ovzdušia, metodológiu tvorby indexu, popisy typov meracích staníc, čo sa deje v prípade ak sa na meracej stanici koncentrácie jednej zo znečisťujúcich látok nezaznamenávajú, ako sa index kvality ovzdušia dokáže vysporiadať s krátkodobým výpadkom vstupných dát a tak ďalej. 

Tu už vidíme presné hodnoty koncentrácií znečisťujúcich látok spoločne s ich históriou za posledných 20 hodín a predpoveďou na najbližších 40 hodín. Tieto údaje si vieme pozrieť pre všetky znečisťujúce látky naraz alebo jednotlivo. Samozrejme nechýba jednoduché ovládanie pomocou pohyblivej časovej osi, čo považujeme za veľmi dobré riešenie. Nasledujú zdravotné odporúčania, ktoré nám povedia viac ako health tip na úvodnej obrazovke, náhľad na lokalizáciu meracej stanice, z ktorej si aktuálne preberáme informácie a na konci nájdeme štatistiky za posledný rok, ktoré nám poskytnú bleskurýchly náhľad do stavu kvality ovzdušia z dlhšieho časového hľadiska, čo veľmi oceňujeme. Na základe týchto štatistík nám aplikácia ukazuje z pohľadu kvality ovzdušia najlepší, alebo naopak najhorší mesiac, deň, deň v týždni, a dokonca aj hodinu. Tiež je tu percentuálne vyjadrené koľko času je aká úroveň kvality ovzdušia. 

Detailné zobrazenie údajov, predpovedí a štatistík dostupné pre každú stanicu

Zábery z mobilnej aplikácie

Zdroj: European Air Quality Index mobile application

Týždeň sledovania hodnôt a presnosť predpovedí

Aby tento príspevok nebol iba o tom, na čo všetko sa dá v aplikácii kliknúť, rozhodli sme sa po dobu jedného týždňa od spustenia aplikácie sledovať, ako presne dokáže aplikácia predpovedať stav kvality ovzdušia. Začali sme vo štvrtok 18.11.2021 o 14:00, keď sme si pozreli, aké hodnoty sú predpovedané na piatok 14:00 a následne si to v daný deň odkontrolovali a tak ďalej po dobu jedného týždňa. Údaje sme zosumarizovali a porovnali, nakoľko bola predpoveď presná a tiež sme porovnali údaje, ktoré zobrazovala aplikácia s  údajmi uvedenými na stránke SHMÚ. Je veľmi dôležité poznamenať, že aplikácia od EEA môže uvádzať mierne odlišné údaje ako SHMÚ z dôvodu iného prepočítavania koncentrácií znečisťujúcich látok. EEA uvádza pri PM10 a PM2,5 priemer za posledných 24 hodín a pri ostatných znečisťujúcich látkach ich hodinové koncentrácie. Údaje z SHMÚ uvádzajú hodinové koncentrácie pre všetky znečisťujúce látky. Preto by tieto dáta mohli byť ďalej upravené a  presnejšie porovnané. Pre náš účel sme porovnanie zjednodušili, aby bolo jasné, aký rozdiel môže pozorovať nezainteresovaný občan, ktorý do hĺbky problematiky spočiatku nevidí. EEA neuvádza číselnú hodnotu indexu kvality ovzdušia ako to môžeme vidieť pri niektorých iných aplikáciách a indexoch, pracuje s koncentráciami znečisťujúcich látok, na základe čoho priradí indexu kvality ovzdušia farbu na farebnej škále. 

Predpovede v aplikácii ukazovali častejšie mierne vyššie koncentrácie ako boli v skutočnosti v konkrétny deň namerané s výnimkou SO2. Najpresnejšie boli v aplikácii predpovede pre NO2 a  SO2. Rozdiel medzi hodnotami, ktoré uvádzala aplikácia, a ktoré uvádzal SHMÚ boli najviditeľnejšie pri PM10 a PM2,5, avšak to môže byť spôsobené aj iným prepočtom, čo spomíname vyššie. V tabuľke a grafoch je zobrazený priebeh zaznamenávania údajov, z čoho je možné spraviť si prvý obraz o tom, čo nám aplikácia ponúka. 

Týždenný prehľad aplikácie

Zdroj: Ján Rudy

Záver

Aplikácia European Air Quality Index nie je prvou aplikáciou, ktorá informuje o kvalite ovzdušia. Je však prvou oficiálnou aplikáciou EEA v tomto smere a s pribúdajúcimi užívateľmi sa bude určite zlepšovať. Niektorým by mohla pomôcť lokalizácia do slovenčiny, mohlo by pribudnúť grafické modelovanie kvality ovzdušia v okolí staníc, tiež by sa určite využila aj možnosť zobrazovania tzv. trvalých notifikácií. Tieto možnosti vidíme zatiaľ iba v aplikáciách od iných spoločností, ktoré tiež najčastejšie pracujú so základnými dátami od EEA. 

Plusmi aplikácie sú prehľadnosť a jasné podanie informácií na prvý pohľad. Nesúlad s inými indexami kvality ovzdušia je spôsobený komplexnosťou problematiky kvality ovzdušia, jednoducho nie je možné vyhodnocovať kvalitu ovzdušia všade na svete rovnakým spôsobom. Štatistiky z každej stanice rýchlo ukážu ako sa kvalita ovzdušia vyvíjala počas roka, orientovanie sa v predpovediach kvality ovzdušia sa rýchlo stane intuitívnym. Tiež poteší aj absencia registrácie, čo skracuje dobu odkedy používateľ prvýkrát zapne aplikáciu a uvidí reálne údaje. Chválitebné je aj to, že sa v aplikácii nestretnete so žiadnou reklamou. Celkovo teda ide o dobrú, nie však jedinú správnu, možnosť toho, ako dostať problematiku kvality ovzdušia medzi viac ľudí a tým dosiahnuť jej zlepšenie.

Porovnanie predpovedaných a reálne nameraných hodnôt jednotlivých znečisťujúcich látok

Porovnanie nameraných hodnôt znečisťujúcich látok

Rozdiely v hodnotách, ktoré boli v aplikácii predpovedané a hodnotách, ktoré aplikácia ukázala v daný deň (EEA App) a rozdiely medzi hodnotami z aplikácie a hodnotami SHMÚ (EEA/SHMÚ)

Zdroj: Ján Rudy

Rozdiely v hodnotách EEA a SHMÚ

Zdroj: Ján Rudy

Rudy

Rudy Ján

Košický samosprávny kraj

Manažér kvality ovzdušia - Od júla 2020 mám na starosti Košický kraj a kvalitu ovzdušia v ňom. Pred prácou na projekte som sa počas štúdia na PF UPJŠ zameriaval na zložku z presne opačného konca životného prostredia, a to na pôdu a to, čo v nej žije. Postupne som sa presvedčil, že v prírode všetko so všetkým súvisí a čísla budú stále čísla. Preto by som rád prispel k zlepšeniu čísel pri kvalite ovzdušia a k zlepšeniu toho, čo sa odmerať nedá – dobrého pocitu pri nádychu.

Zdieľaj: