illustration-image-of-the-header

Blogový článok

Domov Blogy Kvalita ovzdušia na dovolenkách v zahraničí

Kvalita ovzdušia na dovolenkách v zahraničí

12. 09. 2023 Blog | Bejdáková Marta

Po pár rokoch som bola opäť s rodinou pri mori. Do Grécka jazdíme autom. Dlhá cesta vedie cez štyri štáty, čo je šanca vidieť a aj zažiť zaujímavé veci. Stalo sa. Moja práca je prioritne zameraná na zlepšenie kvality ovzdušia na miestnej a regionálnej úrovni. Preto ma upútalo zopár „ovzdušiarských“ situácií, ktoré buď priamo či nepriamo súvisia s kvalitou ovzdušia.

More a promenáda s kaviarňami
Zdroj: www.unsplash.com

Jedným z príkladov, ako sa dostanú znečisťujúce látky do okolitého ovzdušia ľudskou činnosťou, som videla v Maďarsku, ale hlavne v Srbsku. Popri diaľnici sa kopili kúdele prachu z polí z práve prebiehajúcej žatvy. Bolo toho teda dosť. Horúci vzduch a bezvetrie spôsobili také podmienky, že kúdele prachu sa hromadili blízko zeme a spôsobili dočasné, ale akútne epizódy znečistenia ovzdušia.

Šťastím pre nás bolo, že sme nezažili lesné požiare z vysokých teplôt. Pri nich hrozí riziko intoxikácie, eventuálne usmrtenie v dôsledku splodín z horenia.

Prečo sa nad tým zamýšľam? Lebo znečistenie ovzdušia je nie len na Slovensku, ale aj v mnohých európsky mestách vážny problém, ktorý predstavuje vysoké zdravotné riziko. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) dýcha vzduch s vysokým obsahom znečisťujúcich látok až 9 z 10 ľudí na celom svete.

V podstate ide o tichého zabijaka. Väčšina znečisťujúcich látok v ovzduší má nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a vegetáciu, niektoré vstupujú do chemických reakcií, pri ktorých vznikajú iné toxické látky. Nepriaznivé akútne a chronické účinky znečisteného ovzdušia sa môžu prejavovať najmä u citlivých populačných skupín, napríklad u detí, seniorov či ľudí s chronickými ochoreniami.

Preto je možné skontrolovať stav ovzdušia cez Prehliadač kvality ovzdušia európskych miest, ktorý vytvorila Európska environmentálna agentúra (EEA). Európska únia v rámci opatrení na zabezpečenie čistého ovzdušia v Európe stanovila ročný limit pre hodnoty jemných prachových častíc na PM2.5 25 μg/m3. Prehliadač hodnotí dlhodobú kvalitu ovzdušia ako veľmi zlú, ak je hladina jemných prachových častíc PM2.5 na úrovni 25 μg/malebo vyššia. Do tejto kategórie spadá päť miest v Poľsku, Chorvátsku a Taliansku. 

Z našej krásnej dovolenky musím jednoznačne spomenúť aj pozitívne príklady. Obrovské veterné turbíny v Macedónsku, ktoré sa tiahli až k macedónsko-gréckym hraniciam. Zároveň sa tieto zóny turbín nachádzali aj v gréckom pohraničí.

Zdroj: Marta Bejdáková, Grécko

Emisie znečisťujúcich látok, a to najmä oxidy dusíka (NOₓ), jemné prachové častice (PM₂,₅), oxid uhoľnatý (CO) a nemetánové prchavé organické látky (NMVOC) z dopravy sa za posledné tri desaťročia vo všeobecnosti znížili približne na polovicu. No posledné hodnotenie kvality ovzdušia uverejnené EEA ukazuje, že značné percento mestského obyvateľstva EÚ bolo v posledných rokoch vystavené úrovniam znečistenia, ktoré prekračujú limity kvality ovzdušia.

Práve preto môjmu pozornému oku neunikla nabíjacia stanica pre elektro automobily na parkovisku nákupného centra. Ako vidieť aj v prímorskej krajine, akou je Grécko, zavádzajú výrazné opatrenia pre zlepšenie kvality ovzdušia.

Každá krajina má svoje špecifiká a to sa odzrkadľuje aj na kvalite ovzdušia. Niekde je pozitívnych opatrení zavedených viac, a niekde menej. No dôležité je, aby sa zvyšovalo povedomie o kvalite ovzdušia kvôli zdraviu všetkých obyvateľov. Keďže ovzdušie nepozná hranice, o to naliehavejšia je spoločná snaha na dosiahnutie pozitívneho výsledku. 

Zdroj: Marta Bejdáková, Grécko

Bejdáková

Bejdáková Marta

Trnavský samosprávny kraj

Pozíciu manažérky kvality ovzdušia zastávam od augusta 2020 pre zónu Trnavského kraja. Po ukončení štúdia na MTF Trnava, STU BA som sa zaoberala environmentálnymi haváriami na OÚ Trnava. Vďaka mojej práci, prostredníctvom komunikácie a úprimným zvyšovaním povedomia verejnosti i edukačnou výchovou, môžu ľudia lepšie pochopiť podstatu a potrebu kvality ovzdušia. Som presvedčená, že vzdelanie je kľúčom k vybudovaniu udržateľného sveta a je potrebné pre našu i budúcu generáciu.

Zdieľaj: