illustration-image-of-the-header

Domov Žurnalisti zavádzajú nový prístup vo vyobrazovaní zmeny klímy, dostane novú tvár aj kvalita ovzdušia?

Žurnalisti zavádzajú nový prístup vo vyobrazovaní zmeny klímy, dostane novú tvár aj kvalita ovzdušia?

17. 08. 2020 Osveta

Čo oko nevidí, to srdce nebolí. Nespočetné zábery podvyživených a skľúčených ľadových medveďov už nie sú dosť účinné. Snímky z ríše zvierat sú pre čitateľov vzdialené, akoby sa ich zmena klímy bytostne netýkala.

Zdroj: unsplash.com

Žurnalisti v záujme zdôrazňovania dôležitosti zmeny klímy prešli z termínu klimatická zmena na naliehavejší termín, klimatická kríza. Ďalším krokom, ktorý má zdôrazniť naliehavosť situácie je vizuálna zmena ilustračných fotografií, ktoré sprevádzajú články.

Namiesto zaužívaných záberov ľadových medveďov, ktoré prvoplánovo odzrkadľujú vplyv zmeny klímy a všeobecných záberov spustošenej prírody sa editori v britskom denníku Guardian rozhodli používať snímky, ktoré zobrazujú priamu príčinu a vplyv zmeny klímy na ľudí a jednotlivcov. Či už sú to ľudia v rúškach v oblastiach so zníženou kvalitou ovzdušia, deti pracujúce na skládkach, alebo pozostalí v ruinách svojich domov po prírodných katastrofách.

Podľa prieskumu výskumnej organizácie Climate Visuals reagujú čitatelia viac na zábery a príbehy ľudí. Spôsob, akým zmenu klímy vyobrazujeme, ovplyvňuje to, ako naliehavo tému vnímame a konáme.

Kvalita ovzdušia je tiež témou, ktorá je pre verejnosť často neviditeľná, či vzdialená. Výpary z tovární, komínov domácností a výfuky automobilov vizuálne upozorňujú na zdroje znečistenia. Znečistené ovzdušie má však výrazne negatívny vplyv na zdravie ľudí v podobe respiračných a kardiovaskulárnych ochorení a tiež kognitívnych porúch. Na Slovensku každoročne predčasne zomiera približne 5000 ľudí vplyvom zníženej kvality ovzdušia. 

Na zvýšených koncentráciách znečisťujúcich látok v ovzduší sa podieľame my všetci našimi každodennými rozhodnutiami.
 

Zdieľaj: