illustration-image-of-the-header

Domov Znečistenie z dopravy môže znížiť funkciu mozgu

Znečistenie z dopravy môže znížiť funkciu mozgu

10. 02. 2023 Mobilita

Znečistenie ovzdušia je zásadným environmentálnym problémom, ktorý má významný vplyv na ľudské zdravie. Je spôsobené uvoľňovaním škodlivých častíc a chemikálií do ovzdušia, predovšetkým z ľudských činností, ako sú doprava, spaľovanie a priemyselné procesy. V novej štúdii sa vedci zamerali práve na vplyv znečisteného ovzdušia z dopravy na ľudský mozog.

Mozog s elektrickými výbojmi
Zdroj: kjpargeter, www.Freepik.com

Táto štúdia z Univerzity Britskej Kolumbie ukázala, že bežné úrovne znečistenia z dopravy môžu v krátkom čase výrazne zhoršiť funkciu mozgu. Po mnoho desaťročí si vedci mysleli, že mozog je chránený pred škodlivými účinkami znečisteného ovzdušia, no teraz sa ukázalo, že to nemusí byť celkom tak. Zistenia výskumu publikované v časopise Environmental Health naznačujú, že aj dve hodiny vystavenia výfukovým plynom nafty môžu spôsobiť zníženie výkonnosti mozgu.

Ide o prvý kontrolovaný experiment na ľuďoch, ktorý poskytuje dôkazy o vplyve znečistenia ovzdušia na mozog. Štúdie sa zúčastnilo 25 zdravých dospelých, ktorí boli krátko vystavení výfukovým plynom z dieselového motora a čistému vzduchu v laboratórnom prostredí. Ich mozgová aktivita bola meraná pred a po vystavení škodlivým látkam pomocou funkčnej magnetickej rezonancie. Vedci zistili, že účastníkom vystaveným výfukovým plynom klesla aktivita tej časti mozgu, ktorá je zodpovedná za pamäť, pozornosť, reakčný čas, schopnosť riešiť problémy a dokonca za symptómy depresie.

Treba spomenúť, že mozgové funkcie sa vrátili do normálu, keď znečistenie ovzdušia nebolo prítomné. Zistenia štúdie sa však vzťahujú na krátkodobé vystavenie, ale vedci nevylučujú ani dlhodobé následky, ak sa človek nachádza v znečistenom prostredí nepretržite.

"Je dôležité zabezpečiť, aby bol vzduchový filter vášho auta v dobrom stave, a ak idete pešo alebo na bicykli po rušnej ulici, zvážte odbočenie na menej frekventovanú trasu," odporúča Dr. Chris Carlsten, autor štúdie.

Zatiaľ čo súčasná štúdia skúmala iba kognitívne vplyvy znečistenia spôsobeného dopravou, Dr. Carlsten povedal, že aj iné typy spaľovania môžu byť problémom, ako napríklad lesné požiare a iné. Je dôležité sa čo najviac vyhýbať vystaveniu potenciálne škodlivým látkam znečisťujúcim ovzdušie, ako sú výfukové plyny z áut, aby sme sa chránili pred možnými zdravotnými ťažkosťami.

Jednoduché kroky, ako je používanie verejnej dopravy, zdieľanej jazdy alebo chôdze namiesto šoférovania, zníženie spotreby energie doma a podpora iniciatív v oblasti čistej energie, môžu pomôcť znížiť znečistenie ovzdušia. Okrem toho je dôležité byť informovaný o miestnych podmienkach kvality ovzdušia a prijať preventívne opatrenia v čase vysokého znečistenia, o ktorých si môžete prečítať aj tu. Spoločným úsilím zameraným  na znižovanie znečistenia ovzdušia môžeme vytvoriť čistejšie a zdravšie životné prostredie pre seba a budúce generácie.

 

Zdroj: https://www.sciencedaily.com/releases/2023/01/230124112731.htm

Zdieľaj: