illustration-image-of-the-header

Domov Znečistenie prírodného pôvodu zamávalo rokom 2021

Znečistenie prírodného pôvodu zamávalo rokom 2021

13. 01. 2022 Ovzdušie

Znečistenie v ovzduší nie je len výsledkom ľudskej činnosti, poznáme aj zdroje prírodné, ako sú napríklad lesné požiare. V mnohých prípadoch však možno hovoriť o ľudskom zavinení. Rok 2021 sa nanešťastie niesol v rekordných číslach – emisie z lesných požiarov sa vyšplhali na 1,76 miliárd ton uhlíka.

Dymiaci les
Zdroj: unsplash.com

Správy o veľkých požiaroch na Sibíri, v Spojených štátoch a v Turecku obleteli minulý rok celý svet. Copernicus, program Európskej únie pre pozorovanie a monitorovanie Zeme, informoval, že požiare v roku 2021 globálne vyprodukovali 1,76 miliardy ton uhlíka. Množstvo predstavuje viac ako dvojnásobok ročných emisií CO2 Nemecka.

Lesné požiare sú taktiež významným zdrojom prachových častíc v ovzduší, ktoré ohrozujú ľudské zdravie, najmä dýchaciu a obehovú sústavu človeka. Čím menšie sú prachové častice, tým sú nebezpečnejšie - hlbšie prenikajú do ľudského organizmu a narúšajú nevyhnutné procesy ľudského tela.

O zdravotných vplyvoch znečisťujúcich látok v ovzduší sa môžete dočítať v našom letáku Niečo visí vo vzduchu [formát .pdf, 1,34 MB].

V rámci programu Copernicus sa sleduje naša planéta a jej prostredie s výsledným úžitkom pre všetkých európskych občanov. Program ponúka informačné služby založené na satelitnom pozorovaní Zeme a na údajoch in situ (ktoré nepochádzajú z vesmíru). Obrovské množstvo globálnych údajov zo satelitov a z pozemných, vzdušných a námorných systémov merania sa používa na poskytovanie informácií, na základe ktorých môžu poskytovatelia služieb, subjekty verejného sektora a iné medzinárodné organizácie skvalitňovať život občanov v Európe. Poskytované informačné služby sú pre používateľov bezplatné a verejne dostupné. Program koordinuje a riadi Európska komisia.
 

Zdieľaj: