illustration-image-of-the-header

Domov Znečistenie ovzdušia a jeho vplyv na opeľovanie rastlín a hmyz

Znečistenie ovzdušia a jeho vplyv na opeľovanie rastlín a hmyz

05. 03. 2024 Ovzdušie

Štúdia vedcov z Univerzity vo Würzburgu v Nemecku sa zaoberala vplyvmi znečistenia ovzdušia na opeľovanie rastlín a na populáciu hmyzu. Zistili, že škodlivé látky v ovzduší môžu ovplyvniť obdobie kvitnutia rastlín a znížiť záujem hmyzu o kvety, čo má negatívny dosah na proces opeľovania.

Včela na kvete
Zdroj: Adobe Stock

Opeľovanie je kľúčovým procesom pre rozmnožovanie mnohých rastlín a závisí od prenosu peľu zo samčích na samičie orgány. Hmyz, ako sú včely, motýle, osy a sršne, často zohráva významnú úlohu v tomto procese.

Dr. Laura Duque, spoluautorka štúdie, zdôraznila, že znečistený vzduch môže ovplyvniť orientáciu opeľovačov v teréne, kvalitu peľu a chemické zloženie rastlín. Taktiež upozornila na potrebu ďalšieho výskumu vplyvu znečistenia ovzdušia na opeľovanie, nakoľko interakcie medzi rastlinami a opeľovačmi sú pre ekosystémy kľúčové.

Dôležitosť opeľovania sa prejavuje aj v poľnohospodárstve, kde mnohé plodiny sú závislé od opeľovania hmyzom, ako napríklad káva, jahody a repka olejná. Nedostatok opeľovania by viedol k významným stratám úrody.

Okrem toho, že znečistenie ovzdušia ovplyvňuje vzťah medzi rastlinami a opeľovačmi, má aj dopad na interakcie medzi rastlinami a inými organizmami. Vedci sa teraz zameriavajú na vplyv znečistenia ozónom na opeľovanie a dravosť hmyzu, ako sú kôrovníky, ktorí predstavujú zaujímavý prípad, pretože opeľujú rastliny v dospelom štádiu, ale v larválnom štádiu sa živia voškami, čo môže ovplyvniť populáciu týchto škodcov.

Celkovo je jasné, že znečistenie ovzdušia má škodlivé následky nielen pre ľudské zdravie, ale aj pre ekosystémy a biodiverzitu. Je preto dôležité venovať pozornosť vplyvu znečistenia ovzdušia na procesy ako opeľovanie a prijať opatrenia na ochranu ovzdušia a životného prostredia.

Zdroj: https://www.imeteo.sk/spravy/znecistene-ovzdusie-skodi-rastlinam-i-hmyzu-ktory-ich-opeluje?fbclid=IwAR1QpHeay7P5-uVvbTrr6YOJ9oXvU3HRT288y_KsljJiS6TRhuKfy2l8VQc

Zdieľaj: