illustration-image-of-the-header

Domov Znečistené ovzdušie je „nový tabak“

Znečistené ovzdušie je „nový tabak“

15. 06. 2020 Ovzdušie

Koľko cigariet denne vyfajčíte nevedomky v oblastiach so zníženou kvalitou ovzdušia? Kampaní namierených proti fajčeniu je množstvo, je však najvyšší čas zamerať sa aj na ďalšiu oblasť ohrozujúcu zdravie ľudí – znečistené ovzdušie, ktoré si právom vyslúžilo prezývku ,,neviditeľný zabijak‘‘. 

Zdroj: unsplash.com

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus v roku 2018 vyzval svet venovať rovnakú pozornosť vplyvu znečisteného ovzdušia na zdravie ľudí aká je venovaná zdravotným rizikám pri konzumácii tabaku, keď metaforicky označil znečistené ovzdušie za ,,nový tabak‘‘.

Pre predstavu – jedna cigareta sa dá prirovnať ekvivalentu koncentrácie 22 μg/m3 jemných prachových častíc PM2,5 v ovzduší. Limitná hodnota na ochranu ľudského zdravia pre jemné prachové častice PM2,5 je 20 μg/m3. Indikátor priemernej expozície na Slovensku za rok 2017 predstavuje hodnotu 18,3 μg/m3, ktorý pre daný rok predstavuje priemer nameraných hodnôt na všetkých monitorovacích staniciach za posledné 3 roky. Zatiaľ čo fajčenie je zlozvykom dospelých, znečistené ovzdušie predstavuje zdravotné riziko pre všetky vekové skupiny, predovšetkým deti, tehotné ženy, chronicky chorých ľudí a dôchodcov. 

Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že vplyvom znečisteného ovzdušia dochádza každoročne približne až k 4,2 milióna úmrtiam.

Svoju ,,dennú spotrebu‘‘ znečisťujúcich látok v podobe cigariet si pre zaujímavosť môžete otestovať vďaka voľne dostupnej mobilnej aplikácii Sh**, I Smoke!, ktorá využíva dáta z monitorovacích staníc po celom svete. Údaje v aplikácii sú orientačné, namerané dáta nemusia zodpovedať aktuálnej situácii.

Zdieľaj: