illustration-image-of-the-header

Domov Zmeny v ovzduší počas pandémie inšpirujú mestá po celom svete k trvalým opatreniam na zlepšenie kvality ovzdušia

Zmeny v ovzduší počas pandémie inšpirujú mestá po celom svete k trvalým opatreniam na zlepšenie kvality ovzdušia

17. 06. 2020 Mobilita

Svetové metropoly hľadajú možnosti ako predĺžiť dopravné obmedzenia zavedené v súvislosti s ochorením COVID-19 v snahe udržať lepšiu kvalitu ovzdušia prijatím ,,zelených‘‘ opatrení, ktoré uprednostňujú cyklodopravu.

Zdroj: pixabay.com

V strachu pred možnou infekciou v prostriedkoch hromadnej dopravy začali ľudia viac využívať bicykle, či už vlastné alebo zdieľané. Niektoré mestá okamžite zareagovali vyznačením dočasných cyklopruhov, zavedením zdieľaných služieb, či rozšírením ich kapacít. Obmedzením osobnej dopravy sa v mestách po celom svete dočasne výrazne zlepšila kvalita ovzdušia.

S uvoľňovaním opatrení prichádza obava, že sa ovzdušie v mestách vráti do starých znečistených koľají. Niektoré mestá však prichádzajú s trvalými opatreniami na podporu čistejších foriem dopravy. Podľa Climate & Clean Air Coalition plánuje Miláno rozšíriť súčasných 200 km cyklotrás o ďalších 35 km a prispôsobiť tak ulice potrebám cyklistov a chodcov. Paríž chce vyhradiť nových 50 km pre cyklistov a z 30 ulíc spraviť pešie zóny, najmä v blízkosti škôl. V Barcelone počítajú s rozširovaním chodníkov pre chodcov a znižovaním maximálnej povolenej rýchlosti v určitých oblastiach a v Bruseli chcú taktiež rozšíriť cyklotrasy o nových 40 km. Z dočasných opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 je snaha urobiť trvalé riešenia na zlepšenie kvality ovzdušia v mestách.                     

Zdieľaj: