illustration-image-of-the-header

Domov Zlá kvalita ovzdušia sa môže podpísať aj na duševnom zdraví

Zlá kvalita ovzdušia sa môže podpísať aj na duševnom zdraví

11. 01. 2021 Ovzdušie

Znečisťujúce látky ovzduší, ktoré sa pri dýchaní dostávajú do ľudského organizmu, narúšajú rôzne biochemické procesy. Okrem dýchacej či obehovej sústavy postihujú aj sústavu nervovú.

Zdroj: unsplash.com

Čoraz viac vedeckých štúdií poukazuje na prepojenie medzi zlou kvalitou ovzdušia a výskytom kognitívnych porúch.

Výskumníci našli výskyt jemných prachových častíc už aj v mozgových kmeňoch, kde môžu byť pôvodcom molekulárnych zmien, ktoré prispievajú k rozvoju ochorení akými sú Alzheimer či Parkinson.

Znečisťujúce látky v ovzduší sú potvrdenou príčinou množstva respiračných a srdcovo-cievnych ochorení. V oblasti duševného zdravia a zlej kvality ovzdušia je potrebný širší výskum, no odborníci prichádzajú čoraz častejšie s dôkazmi, že zhoršená kvalita ovzdušia môže predstavovať riziko vzniku demencie.
 

Zdieľaj: