illustration-image-of-the-header

Domov Získajte dotáciu pre vašu školu na výstavbu cyklostojanov vo výške 30 000 €

Získajte dotáciu pre vašu školu na výstavbu cyklostojanov vo výške 30 000 €

07. 10. 2021 Mobilita

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo 30. septembra 2021 výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2021 na výstavbu cyklistickej infraštruktúry (cykloprístrešky, cyklostojany) v areáloch  základných a stredných škôl, resp. ich bezprostrednom okolí. Celkovo podporí projekty vo výške 750 000 €.

Zdroj: Do školy na bicykli (FB)

Cieľom výzvy je podpora výstavby zariadení a opatrení, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie podpory rozvoja cyklistickej dopravy s cieľom podporiť zníženie podielu motorovej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce, a to najmä v súvislosti s bezpečným dochádzaním žiakov do škôl pomocou vytvárania kapacitných odstavných zariadení pre bicykle v areáloch základných a stredných škôl, resp. ich bezprostrednom okolí.

Oprávneným žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť:
a) obec,
b) vyšší územný celok,
c) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom
je vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácii sa dotácia poskytne
prostredníctvom zriaďovateľa.

Termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií: do 31.12.2021. Oprávnené obdobie realizácie projektu je v rozmedzí 1.1.2022 - 31.12.2023.

Viac informácií nájdete na webstránke MDV SR: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cyklisticka-doprava-a-cykloturistika/cyklovyzva/dotacie-2021/vyzva-2021-skoly?fbclid=IwAR2Cnaz-yMmg70JxkuwnRQHcNueAdjp09PJIE5IRPHFy3r9pflsD83D-Sv8

Aktuálne, v období od 27. septembra do 8. októbra 2021, prebieha kampaň Do školy na bicykli, nezabudnite sa zapojiť aj budúci rok!

Rozvojom udržateľnej mobility pomáhate zlepšovať kvalitu ovzdušia. Dochádzanie do školy pešo, na bicykli, či na kolobežke je príležitosť pre deti osvojiť si pravidlá cestnej prevádzky, naučiť sa nezávislosti a zodpovednosti, navyše aktivita prospieva zdraviu a ich kondícii. 

Zdieľaj: