illustration-image-of-the-header

Domov Zhoršená kvalita ovzdušia vás môže pripraviť o zrak

Zhoršená kvalita ovzdušia vás môže pripraviť o zrak

26. 02. 2021 Ovzdušie

Štúdia publikovaná v Britskom žurnále oftalmológie upozorňuje, že obyvatelia oblastí so zhoršenou kvalitou ovzdušia majú o 8 % vyššiu pravdepodobnosť výskytu straty zraku.

Zdroj: unsplash.com

K strate zraku vo vyššom veku vedie tzv. makulárna degenerácia, ktorá sa prejavuje zníženou vizuálnou jasnosťou uprostred zorného poľa či výrazným obmedzením videnia do diaľky a nablízko.

Tím vedcov, ktorí od roku 2006 analyzovali stav zraku 115 954 respondentov vo veku 40-69 rokov, prišli k záveru, že obyvatelia oblastí so zvýšenými koncentráciami prachových častíc PM2,5 v ovzduší môžu byť viac náchylní na makulárnu degeneráciu.

Autori štúdie tak pridávajú na zoznam možných zdravotných ťažkostí zapríčinených kvalitou ovzdušia ďalšiu položku. Podľa slov vedúceho profesora Paula Fostera tak ide o ďalší dôkaz, že zlepšenie kvality ovzdušia by malo byť kľúčovou prioritou verejného zdravia.

Zdieľaj: