illustration-image-of-the-header

Domov Zelená vízia mesta Košice môže dopomôcť metropole východu k titulu Európske hlavné zelené mesto 2023

Zelená vízia mesta Košice môže dopomôcť metropole východu k titulu Európske hlavné zelené mesto 2023

11. 12. 2020 Nezaradené

Mesto Košice má záujem stať sa Európskym hlavným zeleným mestom 2023, samospráva o tom informovala ešte v roku 2019. Toto ocenenie sa udeľuje každý rok mestu, ktoré sa najviac zaslúži o zlepšenie životných podmienok svojich obyvateľov a prichádza aj s vlastnými dlhodobými inovatívnymi riešeniami v oblasti životného prostredia.

Zdroj: visitkosice.org

Ocenenie od roku 2010 udeľuje Európska komisia. Doposiaľ ocenenými sú mestá Štokholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz, Nantes, Kodaň, Bristol, Ľubľana, Essen, Nijmegen, Oslo, Lisabon, Lahti. Ocenenie pre rok 2022 si čerstvo odnieslo francúzske mesto Grenoble, ktoré porotu presvedčilo svojou stratégiou a riadením v oblasti zmeny klímy a tiež participatívnym plánovaním.

S titulom obdrží víťazná samospráva finančný príspevok 350-tisíc EUR na odštartovanie svojho ročníka. Medzi indikátormi súťaže sú aj kvalita ovzdušia a udržateľná mestská mobilita.

Zelená vízia mesta Košice do roku 2030 sľubuje:

•    mesto s nulovou uhlíkovou, vodnou a energetickou stopou,

•    mesto, ktorého vnútorná teplota a klíma bude vyrovnaná s teplotou a klímou v jeho  prirodzenom okolí,

•    mesto, ktoré bude maximálne využívať, chrániť i obnovovať vlastné prírodné zdroje a bude inšpiráciou pre svojich partnerov v trvalo udržateľnom využívaní, ochrane a obnove prírodných zdrojov,

•    mesto, ktoré zavádza inovácie inšpirované prírodou s viacnásobnými úžitkami, spoločnými výhodami, vrátane zamestnanosti a rozvoja sociálneho kapitálu,

•    mesto plné inšpirácie technologických eko-inovácií vo verejnom priestore podporujúce aktívny a zdravý životný štýl,

•    mesto a mestské inštitúty pri ochrane klímy a verejnej zelene sú vzorom pre všetkých zainteresovaných v meste,

•    mesto otvorených, kritických, tvorivých a zodpovedných ľudí za vlastné životné prostredie a klímu.

Zdieľaj: