illustration-image-of-the-header

Domov Záujem zlepšovať kvalitu ovzdušia je veľký, dôležitá bude spolupráca

Záujem zlepšovať kvalitu ovzdušia je veľký, dôležitá bude spolupráca

23. 09. 2020 Osveta

V poradí druhé školenie manažérov kvality ovzdušia sa nieslo v identifikácii hotspotov a mobilizácii finančných prostriedkov na opatrenia zamerané na zlepšenie kvality ovzdušia.

Zdroj: MŽP SR

Koncom septembra sa v Žiline uskutočnilo stretnutie manažérov kvality ovzdušia z celého Slovenska za účelom získavania nových poznatkov. Prednášajúci z Ministerstva životného prostredia SR, Slovenského hydrometeorologického ústavu a koordinačnej jednotky projektu odprezentovali čerstvým “ovzdušiarom” informácie ku koncepcii Programov na zlepšenie kvality ovzdušia v jednotlivých regiónoch, k monitorovaniu, modelovaniu a hodnoteniu kvality ovzdušia a k zdrojom financovania projektov a opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.

Aktuálnou úlohou manažérov kvality ovzdušia bude analyzovať stav riadenia kvality ovzdušia na úrovni štátnych a samosprávnych orgánov návštevou okresných úradov, miest a obcí a taktiež identifikovať tzv. hotspoty, miesta so zhoršenou kvalitou ovzdušia, ktoré nie sú monitorované v rámci národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia či vymedzené ako oblasti riadenia kvality ovzdušia. Na základe vyhodnotenia týchto hotspotov bude na území Slovenska v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia prebiehať v spolupráci s SHMÚ mobilné monitorovanie kvality ovzdušia.

Zdieľaj: