illustration-image-of-the-header

Domov Workshop o kvalite ovzdušia pre zástupcov Prešovského a Košického kraja

Workshop o kvalite ovzdušia pre zástupcov Prešovského a Košického kraja

29. 04. 2021 Ovzdušie

V posledných desaťročiach sa kvalita ovzdušia na Slovensku významne zlepšila. Napriek tomu stále pozorujeme prekročenia limitných a cieľových hodnôt na ochranu zdravia a životného prostredia najmä pri prachových časticiach (PM10) a ďalších znečisťujúcich látkach, ako sú prízemný ozón, benzo(a)pyrén a oxid dusičitý. Je preto potrebné zintenzívniť úsilie na všetkých úrovniach a spoločne sa pričiniť o zlepšenie kvality ovzdušia, tak nevyhnutnej pre zdravý život nás všetkých.

Zdroj: unsplash.com

Aká je úloha samospráv a aké nástroje môžu samosprávy využiť na zlepšenie kvality ovzdušia v prospech svojich občanov a životného prostredia na lokálnej a regionálnej úrovni, príklady dobrej praxe z regiónov a ešte oveľa viac sa môžete dozvedieť na jednodňových workshopoch pre zástupcov samosprávnych orgánov k manažmentu kvality ovzdušia. Podujatia pripravuje Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR v rámci Integrovaného projektu LIFE – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie regionálnych kapacít v oblasti kvality ovzdušia a jej zlepšenia. Viac informácii o projekte nájdete na  https://populair.sk/sk.

Prvý online workshop o kvalite ovzdušia pre zástupcov samosprávnych orgánov Prešovského a Košického samosprávneho kraja sa bude konať 4. mája 2021.

Zaujíma vás, aká je kvalita ovzdušia vo vašom kraji? Neváhajte a prihláste sa na workshop prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

Zdieľaj: