illustration-image-of-the-header

Domov Využite podporu na obnoviteľné zdroje energie v domácnostiach

Využite podporu na obnoviteľné zdroje energie v domácnostiach

17. 02. 2021 Vykurovanie

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) uvoľňuje ďalšie financie na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

Zdroj: unsplash.com

SIEA ohlásila, že bude opäť možné podávať žiadosti o poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. V novej výzve doplnila do zásobníkov 10,8 milióna €, teda všetky voľné prostriedky, ktoré sú momentálne k dispozícii v rámci projektu Zelená domácnostiam II.

Podľa zverejnených informácií je z doplnenej sumy 10,8 mil. € na tepelné čerpadlá vyčlenených 6 mil. €, na slnečné kolektory 1,7 mil. €, na fotovoltické panely 1,6 mil. € a na kotly na biomasu 1,5 mil. €. V súlade s osobitnými podmienkami bude možné registrovať žiadosti o poukážky v termínoch:

•    fotovoltické panely od 8. februára 2021,
•    slnečné kolektory od 10. februára 2021,
•    tepelné čerpadlá od 15. februára 2021,
•    kotly na biomasu od 17. februára 2021.

Výška podpory zostáva v roku 2021 nezmenená a naďalej závisí od inštalovaného výkonu zariadenia. Maximálny príspevok na tepelné čerpadlá je 3 400 €, pri slnečných kolektoroch je to 1 750 € a po 1 500 € môžu získať domácnosti na inštalácie fotovoltických panelov a kotlov na biomasu.

Vďaka projektu Zelená domácnostiam II bolo od roku 2019 z európskych zdrojov podporených 10 834 nových inštalácií na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, v celkovej sume 21,7 milióna €. Prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja domácnosti doteraz využili na nákup 3 561 tepelných čerpadiel, 3 482 slnečných kolektorov, 2 134 fotovoltických panelov a 1 666 kotlov na biomasu.
 

Zdieľaj: