illustration-image-of-the-header

Domov Vážska cyklomagistrála o kus bližšie k cielu 100 km

Vážska cyklomagistrála o kus bližšie k cielu 100 km

12. 05. 2021 Mobilita

Koncom roka 2020 bol dobudovaný ďalší úsek cyklistickej komunikácie, ktorá má viesť naprieč Trenčianskym krajom. Vážska cyklomagistrála tak narástla o nových 21 kilometrov.

Zdroj: tsk.sk

Projekt Vážskej cyklomagistrály vedie naprieč Trenčianskym krajom so zámerom prepojiť Trnavský so Žilinským krajom. Základnou myšlienkou je vybudovanie samostatnej cyklistickej komunikácie v celkovej dĺžke viac ako 100 km, ktorá bude v čo najväčšej miere segregovaná od motorovej dopravy. Trenčiansky samosprávny kraj vybudoval túto cyklotrasu, aby vytvoril bezpečnejšie a vhodnejšie podmienky pre nemotorovú dopravu. Cieľom je zabezpečiť alternatívnu možnosť dochádzania za prácou ako aj priestor na aktívne trávenie voľného času cyklistov. 

Nový úsek cyklotrasy (21,2 km) je najdlhším úsekom Vážskej cyklomagistrály, napája sa na úsek Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom, ktorý bol vybudovaný v roku 2018 a pokračuje smerom do krajského mesta Trenčín. 

Pozdĺž cyklotrasy sú osadené informačné panely, ktorých účelom je oboznámiť cyklistickú verejnosť s históriou a historickými súvislosťami v okolí cyklotrasy a nielen to. Cyklisti sa môžu dozvedieť viac aj o ochrane ovzdušia.


Zdroj: tsk.sk

Súčasne chceme poukázať aj na dôležitosť alternatívnych spôsobov dopravy – historické fakty sme obohatili o krátke zaujímavosti v podobe tematických „obláčikov“, ktoré odkazujú na spojitosť histórie, obnovy historických pamiatok a ochrany životného prostredia. Ľudia tu nájdu informácie o vplyve znečisteného ovzdušia na kultúrne dedičstvo – budovy, pamiatky a materiály. Zároveň chceme upriamiť pozornosť na fakt, že problémy týkajúce sa znečisťovania ovzdušia trápia ľudí už storočia a na spôsob, ako tento problém riešili v určitých historických obdobiach. Druhá séria „obláčikov“ odkazuje na benefity spojené s bicyklovaním. Ide hlavne o vplyv cyklodopravy na životné prostredie a zdravie obyvateľov využívajúcich bicykel ako dopravný prostriedok pri svojich cestách do práce, školy alebo vo voľnom čase,“ uviedla Petra Baďurová Renčová, manažérka kvality ovzdušia z Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Úsek cyklotrasy bol vybudovaný z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014 – 2020 a prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 

Zdieľaj: