illustration-image-of-the-header

Domov Vašu alergiu možno spôsobilo znečistené ovzdušie

Vašu alergiu možno spôsobilo znečistené ovzdušie

22. 03. 2024 Ovzdušie

Znečistenie ovzdušia je globálny problém, ktorý má zásadný vplyv na naše zdravie. Viac ako deväť z desiatich ľudí na celom svete žije na miestach, kde úroveň kvality ovzdušia prekračuje limity stanovené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), pričom krajiny s nízkymi a strednými príjmami trpia najviac.

Muž kašle
Zdroj: Towfiqu Barbhuiya z www.unsplash.com

Nemali by sme zabúdať, aký významný vplyv má kvalita ovzdušia na vznik alergií. Alergické ochorenie dýchacích ciest a astma je jedným z najčastejších ochorení, ktoré má zásadný vplyv na kvalitu života pacienta. Alergia sa prejaví, keď imunitný systém človeka reaguje na alergény vo vzduchu, ako je peľ, prach, roztoče alebo plesne, ktoré spôsobujú zápal vnútornej výstelky nosa. Príznaky môžu byť sezónne alebo celoročné. Môžu sa prejavovať bolesťou hlavy, upchatým nosom alebo nádchou, svrbením alebo slzením očí a poruchou spánku.

Znečistenie ovzdušia je jedným z hlavných faktorov spojených so vznikom alergických ochorení dýchacích ciest. Bolo preukázané, že zhoršuje vývoj pľúc u detí a dospievajúcich. Z hľadiska znečisťujúcich látok v ovzduší predstavujú najväčší problém prachové častice. Tie sú produkované z rôznych zdrojov vrátane tých, ktoré vznikajú pri vykurovaní domácností a doprave, čiže pri spaľovaní palív, ako je uhlie, drevo, benzín a nafta.

Ľudia pravidelne kontrolujú predpoveď počasia pred prechádzkou a rovnakú rutinu by si mali osvojiť aj pre kontrolu kvality ovzdušia. O aktuálnom stave ovzdušia sa môžu dozvedieť na verejne dostupných stránkach dnesdycham.sk alebo na stránke SHMÚ. Citlivé skupiny obyvateľstva, kam zaraďujeme aj astmatikov a alergikov, by mali pri zhoršenej kvalite ovzdušia obmedziť čas strávený vonku a vyhýbať sa aktivitám pri frekventovaných cestách, aj keď je hlásený dobrý stav ovzdušia.

Nie je to však len vonkajšie znečistenie, na ktoré si treba dávať pozor. Niektoré látky znečisťujúce ovzdušie v interiéri môžu byť až päťkrát koncentrovanejšie ako látky znečisťujúce ovzdušie vonku. Spôsob, akým ľudia varia, čistia a žijú, znečisťuje ovzdušie vo vnútri a k ​​tomu prispieva aj fakt, že až 90 % svojho života trávia v uzavretých priestoroch. Napríklad obyčajná príprava hrianky môže spôsobiť znečistenie domácnosti, pretože vykurovacie telesá môžu spáliť omrvinky na dne hriankovača a uvoľniť toxické častice do vzduchu. Preto sa odporúča variť pri otvorených dverách alebo okne a ak je to možné, používať odsávač pár.

Treba si dávať pozor aj v zime, pretože horiace polená v krboch a kachliach môžu prispieť k vysokej úrovni znečistenia ovzdušia v interiéri, hlavne, keď ľudia spaľujú nedostatočne vysušené drevo a menej často vetrajú. Horiace vonné sviečky tiež uvoľňujú častice a iné znečisťujúce látky, ktoré zvyšujú riziko zhoršenia príznakov alergie. Alergici by sa mali vyhýbať aj páleniu vonných tyčiniek, pretože produkujú viac ako 100-násobok počtu jemných častíc ako sviečka.

Netreba zabudnúť aj na správne upratovanie. Ľudia trpiaci alergiami by sa mali špeciálne vyhýbať čistiacim sprejom, ktoré sa môžu ľahšie vdychovať a voňavým čistiacim prostriedkom, ktoré na nich pôsobia dráždivo.

V mnohých prípadoch nie je možné úplne sa vyhnúť alergénom a znečisteniu ovzdušia, ale vedomými krokmi prevencie a informovanosťou sa dajú zmierniť príznaky alergie spôsobené zníženou kvalitou ovzdušia.

Zdieľaj: