illustration-image-of-the-header

Domov V obci Hencovce, na východe Slovenska, spustil SHMÚ mobilný monitoring kvality ovzdušia

V obci Hencovce, na východe Slovenska, spustil SHMÚ mobilný monitoring kvality ovzdušia

04. 11. 2021 Ovzdušie

Obyvateľov okresu Vranov nad Topľou trápi spád popolčeka a zápach, ktoré postihujú viaceré obce: Nižný Hrabovec, Kučín, Kladzany, Sedliská, Majerovce, Dlhé Klčovo, Sačurov, Sečovská Polianka, Poša, Nižný Hrušov a Hencovce. Aby však bolo možné navrhnúť správne opatrenia a prijať rozhodnutia s cieľom zabezpečenia priaznivého životného prostredia, je v prvom kroku potrebné zabezpečiť, aby boli dostupné relevantné dáta z monitorovania kvality ovzdušia.

Zdroj: Obec Hencovce (Facebook)

Mobilné automatizované monitorovacie stanice (AMS) kvality ovzdušia nie sú súčasťou Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia, využívajú sa na indikatívne meranie, ktoré v porovnaní so stálym meraním spĺňa menej prísne ciele v kvalite údajov, avšak cielene zisťuje príčiny problémov s ovzduším v danej lokalite. Indikatívne meranie sa môže realizovať ako jedno periodické denné meranie týždenne rovnomerne rozdelené počas roka alebo 8 týždňov rovnomerne rozdelených počas roka.

V súčasnosti už na mobilnej AMS kvality ovzdušia v obci Hencovce prebieha indikatívne meranie za účelom zistenia kvality ovzdušia v monitorovanej oblasti. Medzi monitorovanými znečisťujúcimi látkami sú PM10, PM2,5, SO2, CO, NO2, NOX. Mobilná AMS bude monitorovať kvalitu ovzdušia v obci Hencovce minimálne dva týždne a následne sa stanica presunie do obce Nižný Hrušov, kde bude v meraniach pokračovať. 

Zdroj: Obec Hencovce

Údaje z monitorovania sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke SHMÚ pod názvom „Hencovce, mobilná AMS“.

Som rád najmä za svojich spoluobčanov, že na základe monitorovania a výsledkov meraní, máme možnosť vedieť v akých životných podmienkach žijeme a celý projekt hodnotím veľmi pozitívne smerom k informovanosti obyvateľstva o stave ovzdušia v našej obci,“ vyjadril sa k monitorovaniu kvality ovzdušia starosta obce Hencovce, JUDr. Matúš Tomáš.

Stretnutie v obci Hencovce ako aj umiestnenie mobilnej AMS v danej obci sa uskutočnilo vďaka aktivitám projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia. Hlavným cieľom projektu je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia, zlepšenie kvality ovzdušia a zníženie vystavenia obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie. V rámci projektu pôsobia v Prešovskom kraji dvaja manažéri kvality ovzdušia, Dominik Lejko a František Luterančík, ktorí budú obciam nápomocní pri riešení problémov s kvalitou ovzdušia.

Zdieľaj: