illustration-image-of-the-header

Domov V Dubnici nad Váhom monitorujú kvalitu ovzdušia na 3 základných školách

V Dubnici nad Váhom monitorujú kvalitu ovzdušia na 3 základných školách

02. 09. 2021 Ovzdušie

Deti, naša mladšia generácia, naša budúcnosť, patria spoločne so seniormi, tehotnými ženami a osobami s chronickými ochoreniami srdca a pľúc, medzi citlivú skupinu obyvateľstva. Znečistené ovzdušie ovplyvňuje jednotlivcov rozdielne, ohrozené sú však najmä citlivé skupiny obyvateľstva. 

Zdroj: pixabay.com

Deti sú do skupiny citlivého obyvateľstva zaradené z viacerých dôvodov. Jedným z dôvodov je skutočnosť, že dýchajú rýchlejšie ako dospelí a tak sa im do organizmu dostáva viac znečisťujúcich látok. Ďalším dôvodom je aj ich výška a teda fakt, že sa vzhľadom k ich vzrastu nachádzajú bližšie k vysokým koncentráciám znečisťujúcich látok, ktoré kumulujú nad zemou. 

Pôvodcom takýchto emisií sú najmä osobné a nákladné automobily, ktorých emisie sa udržujú na úrovni zeme, v bezprostrednej blízkosti ľudí. Automobilová doprava je významným zdrojom oxidu dusičitého, prachových častíc a v menšej miere aj karcinogénneho benzo(a)pyrénu. V súvislosti s cestnou dopravou je dôležité spomenúť aj nevýfukové emisie, ktoré sa vytvárajú pri resuspenzii prachu (znečistené automobily, posypový materiál, prach, špina na krajnici ciest), opotrebeniu pneumatík, brzdových doštičiek, či povrchu vozovky. Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že vysoké koncentrácie týchto znečisťujúcich látok sa vyskytujú najmä v okolí cestných komunikácií s vysokou intenzitou dopravy, či v okolí frekventovaných križovatiek a parkovísk. 

Vyššie uvedené si uvedomuje aj mesto Dubnica nad Váhom, ktorá v polovici mesiaca august tohto roku umiestnila v blízkosti troch základných škôl merače kvality ovzdušia. Tie monitorujú prítomnosť prachových častíc, oxidu dusičitého, oxidu siričitého a oxidu uhličitého v ovzduší. Hlavným zámerom zriaďovateľa týchto škôl je najmä porovnať situáciu počas pracovného týždňa, kedy sa pred školami kumuluje väčšie množstvo áut v porovnaní s víkendom. Mesto chce zároveň touto iniciatívou rodičov a žiakov motivovať, aby na cestu do školy využívali alternatívnu formu dopravy. Stav kvality ovzdušia pri jednotlivých školách je možné sledovať na webovom sídle mesta na tomto odkaze

Zdroj: dubnica.eu

Ďalším projektom, ktorým chce mesto Dubnica nad Váhom zlepšiť kvalitu ovzdušia a zároveň tak prispieť k ochrane verejného zdravia, je aj projekt systému zdieľaných bicyklov a projekt, ktorý má cyklisticky prepojiť jednotlivé konce mesta, vrátane priemyselných parkov. V meste pribudne v blízkej dobe vďaka realizácii projektu podporujúceho tento ekologický spôsob dopravy celkom 13 cyklostojanov. Takýmto spôsobom si budú môcť miestni občania prostredníctvom elektronického systému požičiavať spolu 78 bicyklov. 
 

Zdieľaj: