illustration-image-of-the-header

Domov V Českej republike vďaka kotlíkovej dotácii vymenili doposiaľ viac ako 63-tisíc neekologických kotlov

V Českej republike vďaka kotlíkovej dotácii vymenili doposiaľ viac ako 63-tisíc neekologických kotlov

27. 10. 2020 Vykurovanie

V poradí ďalšie školenie manažérov kvality ovzdušia odštartovalo skúsenosťami s riadením kvality ovzdušia v Českej republike, vďaka účasti zástupcov Ministerstva životného prostredia Českej republiky. V súvislosti s protipandemickými opatreniami sa školenie uskutočnilo formou online prenosu.

Zdroj: pixabay.com

Zlepšenie kvality ovzdušia začína pri právnych predpisoch, je dosiahnuté na mieru šitými opatreniami, závisí však aj na environmentálnom povedomí verejnosti.

Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia sú predmetom tzv. programov na zlepšenie kvality ovzdušia, ktoré na rozdiel od Českej republiky, kde programy pre jednotlivé zóny vypracúva envirorezort, majú na Slovensku povinnosť vypracovať a prijať okresné úrady v sídle kraja. 

Mimoriadne úspešné opatrenie je tzv. kotlíková dotácia, vďaka ktorej sa v Česku podarilo od roku 2015 vymeniť viac ako 63-tisíc vykurovacích zariadení. Dotácia je opatrením, ktoré má dopomôcť predovšetkým k výmene zastaraných kotlov 1. a 2. emisnej triedy, ktoré zákon v Českej republike zakazuje používať s účinnosťou od 9/2022, a k celkovému zníženiu emisií pevných častíc PM2,5, PM10 a benzo(a)pyrénu. 

Opatreniam v záujme zlepšenia kvality ovzdušia prial v ČR aj Operačný program Kvalita životného prostredia, kedy bolo zlepšovanie kvality ovzdušia v ľudských sídlach jednou z prioritných osí pre programové obdobie 2014 – 2020.

Priestor dostala aj Komora kominárov Slovenska, ktorá tematicky nadviazala na situáciu lokálnych kúrenísk na Slovensku. Problematické sú zastarané vykurovacie zariadenia, nesprávna technológia vykurovania a nekvalitné palivá, či spaľovanie odpadov. Pomôcť by mali pravidelné revízne kontroly, avízovaná kotlíková dotácia a informačná kampaň zameraná na zásady správneho vykurovania.
 

Zdieľaj: