illustration-image-of-the-header

Domov Udržateľná mobilita mení pohľad na dopravu

Udržateľná mobilita mení pohľad na dopravu

02. 06. 2021 Mobilita

Koncept udržateľnej mobility je predmetom série workshopov, ktoré organizuje Slovenská agentúra životného prostredia v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia. Prvý tohtoročný workshop o plánovaní udržateľnej mobility sa uskutočnil vo štvrtok 27. 5. 2021. Hoci prebiehal online formou, zameraním sa sústredil na Žilinský kraj. 

Zdroj: unsplash.com

Poldňový webinár, určený predovšetkým pre zástupcov samospráv zo Žilinského kraja, pozostával zo 4 inšpiratívnych prezentácií. Prvá bola zameraná na výpočet opatrení, ktoré by mali menšie samosprávy zavádzať na podporu udržateľných foriem mobility. Druhou bol úspešný príbeh malej kuriérskej spoločnosti z Martina, ktorá mení pohľad na doručovanie zásielok mestečku na strednom Slovensku a ukazuje, že rozličné tovary – od jedla až po nábytok – je možné aj v kopcovitom teréne prepravovať prostredníctvom nákladných bicyklov, tzv. cargo bicyklov, a pritom zavádzať nástroje firemnej environmentálnej a sociálnej zodpovednosti. 

Tretím príspevkom bol vstup projektanta Michala Ďurtu o zlatom štandarde cyklodopravnej infraštruktúry a rozdieloch plánovania podľa holandského a dánskeho modelu. Mnohých zúčastnených potešilo, že na Slovensko prichádza nová generácia projektantov, ktorí rozumejú správaniu a potrebám cyklistov v mestskej premávke, teda potrebe plánovať také mesto, aké by sme chceli mať, nie reagovať na zvyšujúce sa počty automobilov.

Vladimír Tóth z Dopravného podniku Bratislava s prezentáciou o vplyve multimodálneho plánovania na dopravné správanie obyvateľov netradičným a atraktívnym spôsobom vysvetlil, ako by mali miestni politici a predstavitelia samospráv uvažovať pri zavádzaní opatrení na podporu udržateľných foriem mobility. Účastníci sa dozvedeli aký je rozdiel medzi víziou, cieľom a dopravnou stratégiou, čo je vynútená potreba a jednoduchý fakt, že cestujúcich do prostriedkov verejnej dopravy nepritiahne bezplatný wi-fi internet, ale komfort v podobe pravidelnosti a spoľahlivosti spojov. 

Odborným garantom série workshopov o udržateľnej mobilite pre rok 2021 je občianske združenie Cyklokoalícia.

Prezentácie a záznam z webináru budú čoskoro prístupné na: https://populair.sk/sk/event/241
 

Zdieľaj: