illustration-image-of-the-header

Domov Trnavská župa vyhrala Cenu Európskeho týždňa mobility

Trnavská župa vyhrala Cenu Európskeho týždňa mobility

26. 10. 2022 Mobilita

Trnavský samosprávny kraj sa umiestnil na prvom mieste v národnej súťaži o Cenu Európskeho týždňa mobility 2022. Uspel v kategórii aktívnych samosprávnych krajov. Dňa 25. októbra 2022 prebrala cenu cyklokoordinátorka Trnavského kraja Silvia Szokolová, ktorá tiež získala ocenenie za aktívny a dlhodobý prínos v prospech rozvoja udržateľnej mobility na Slovensku.

Pohár za Európsky týždeň mobility
Zdroj: Trnavský samosprávny kraj

Rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturizmu župa realizuje koncepčne, na základe strategických dokumentov. Súčasne vypracovala unikátnu, na dátach založenú štúdiu, ktorá s dôrazom na dodržiavanie princípov hodnoty za peniaze navrhuje koncentrovať výstavbu nových cyklotrás do intravilánov a okolia miest.

Župa počas októbra a novembra tohto roka organizuje Jesennú školu cyklodopravy, unikátny vzdelávací cyklus, prvý svojho druhu na Slovensku. Je určený pre pracovníkov verejnej správy vrátane samospráv, pracovníkov v oblasti dopravy, udržateľnej mobility a pre projektových manažérov.

Pre 12 miest a obcí v Trnavskom kraji, ktoré sa tiež zapojili do tohtoročnej kampane Do práce na bicykli, župa zakúpila dáta o cestovaní. Popisujú zvyklosti veľkej vzorky obyvateľov a ich preferované trasy, na základe čoho môžu samosprávy plánovať investície a financovať ich napríklad z Plánu obnovy.

Kraj od roku 2018 zrealizoval deväť projektov na výstavbu 35 kilometrov cyklotrás v hodnote viac ako 8,2 milióna eur. Niektoré z týchto úsekov sú už zrealizované, iné sú vo fáze výberu zhotoviteľa stavebných prác. Zameriava sa pri tom na výstavbu úsekov Moravskej a Vážskej cyklomagistrály, ktorú spolufinancuje z eurofondov.

Župa rozvíja aj cykloturistiku. Za prechádzajúcich päť rokov vyznačila 616 kilometrov novopovolených cykloturistických trás a značenie obnovila na ďalších 473 kilometroch trás. Zároveň vylepšuje cykloturistickú infraštruktúru smerovníkmi, informačnými tabuľami a ďalšími prvkami. Prostredníctvom Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj župa zaviedla cyklobusy zo Senca cez Jelku do Šamorína respektíve z Trnavy do Malých Karpát, Hlbokého a Prietrže. Z dotačnej schémy prispela na vytvorenie požičovne elektrobicyklov pri novom Turisticko-informačnom centre (TIC) v Smrdákoch.

Trnavská župa aj tento rok ponúkla bezplatné cestovanie prímestskými autobusmi 22. septembra 2022, počas Svetového dňa bez áut. Rozvoj udržateľnej mobility úzko súvisí s podporou cestovania verejnou dopravou. V tejto súvislosti župa zavádza od 1. januára 2023 zónové členenie Trnavského kraja a predaj predplatných cestovných lístkov v prímestskej autobusovej doprave. Osvedčila sa aj služba „Autobus na zavolanie,“ ktorej cieľom je ponúknuť cestovanie aj obyvateľom odľahlejších obcí. Služba funguje na Záhorí v obciach Čáry, Koválovec, Prietrž a Rovensko a v obci Tekolďany v Hlohoveckom okrese.

Zdroj: https://trnava-vuc.sk/zupa-vyhrala-cenu-europskeho-tyzdna-mobility-uspela-so-svojimi-celorocnymi-aktivitami/

Zdieľaj: