illustration-image-of-the-header

Domov Trnava napreduje pri vytváraní spoločného verejného priestoru pre cyklistov aj chodcov

Trnava napreduje pri vytváraní spoločného verejného priestoru pre cyklistov aj chodcov

22. 11. 2021 Mobilita

Posledný zo série workshopov, zameraných na zdieľanie skúseností a dobrej praxe pri zavádzaní udržateľnej mobility, sa venoval príkladom z Trnavského kraja. V tomto regióne, ale aj na celom Slovensku, od r. 1998 rastie počet obyvateľov, ktorí sa z centier miest sťahujú na periférie. Tento jav sa nazýva suburbanizácia a z hľadiska dopravnej obslužnosti územia verejnou dopravou predstavuje pomerne zložitý problém. 

Zdroj: Zdravé mesto Trnava (FB)

Kým v centre mesta, alebo na sídlisku, býva na rovnakej ploche 10 000 obyvateľov, na predmestiach v rozvetvenej rodinnej zástavbe to môže byť 10-krát menej. V takomto priestore je oveľa náročnejšie naplánovať trasu verejnej dopravy tak, aby bola zabezpečená jej plynulosť a časová efektívnosť. Mesto a okolie je však ucelený priestor a na tento stav je potrebné reagovať.

Ak vieme pripraviť podmienky pre ľudí v hromadnej autobusovej doprave tak, aby sme prilákali cestujúcich z IAD (individuálna automobilová doprava), zlepšíme podmienky aj pre súčasných používateľov. Riešením je optimalizácia dopravných výkonov, použitie minibusov, zvýšenie spoľahlivosti vlakovej dopravy, prehľadné linkové vedenie, pásmová obsluha, taktové uzly, bezstarostnosť zákazníkov (neriešia cestovné doklady, nahlasovanie cieľovej zastávky vodičovi, využívajú doplnkovú výbavu ako napr. wifi – apod.). Týmito zásadami sa riadia aj v Trnavskom samosprávnom kraji pri zavádzaní zonácie prímestskej autobusovej dopravy. Za zmienku stojí aj služba „Autobus na zavolanie“, ktorú zaviedli v niektorých odľahlejších obciach. 

Samotné mesto Trnava je nielen priateľské k cyklistom, ale podporuje aj mobilitu peších – tam, kde sú chodci, mesto prosperuje. S touto „mantrou“ pracujú pri tvorbe verejných priestorov v centre mesta, ale aj pri plánovaní sídlisk a vnútroblokov. Dôležitým aspektom plánovania je zapájanie obyvateľov do tvorby verejných priestorov. Každý obyvateľ mesta je odborníkom na miesto kde žije, pretože pozná prostredie, vie, kde sa prepadáva chodník, kde je stále vlhko, či kde v októbri nepríjemne fúka. To všetko sú pre architektov a urbanistov veľmi cenné informácie, s ktorými ďalej pracujú pri vytváraní atraktívnych verejných priestorov.

Trnava ako „mesto ideálne pre cyklistov“, sa pridala aj k iniciatíve CWA – bicyklovanie neobmedzené vekom. Od roku 2012 sa toto hnutie rozšírilo do 51 krajín. Cieľom je vrátiť ľudí z domovov sociálnych služieb späť do spoločnosti a na bicykle s ohľadom na ich zníženú pohyblivosť – aby mohli „opäť pocítiť vietor vo vlasoch“. Projekt predstavila Petra Vráblová z odboru Zdravé mesto Trnava, pričom vyzdvihla aspekty ako pomalosť, ohľaduplnosť, rozprávanie príbehov a vytváranie mostov medzi generáciami. Vodiči rikší, ktorí v stanovenom čase po dohodnutej trase vozia seniorov na spoločné cyklovýlety, sú najmä z radov študentov stredných a vysokých škôl. Trnava je jednoznačne mestom, kde sa kladie dôraz na budovanie cyklistickej infraštruktúry, podporu udržateľnej mobility, podporu seniorov, medzigeneračný dialóg aj budovanie dobrých medziľudských vzťahov. 

Záznam z workshopu je dostupný na našom YouTube kanáli: https://www.youtube.com/watch?v=KfLtL_RO0dA

Zdieľaj: